Geografisch thema

Spinnepijpstraat (Ardooie)

ID: 15485   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15485

Beschrijving

Landelijke straat die vanaf de Sint-Maartensveldstraat noordwaarts loopt om op de grens met Koolskamp westwaarts af te draaien, grotendeels de grens vormend, de steenweg Ardooie-Koolskamp (Stationsstraat-Ardooisestraat) kruist en op grondgebied Koolskamp aansluiting vindt op de Knijffelingstraat. Het tracé wordt al weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Op het primitief kadasterplan (1817) wordt de straat "Kniffelinck-straete" genoemd. De weg maakt op de Atlas der Buurtwegen (1846) samen met de Sint-Maartensveldstraat deel uit van het tracé van de "Sinte Maertensstraet", samen met de "Dieppestraet" omschreven als "Chemin de la ferme De Geiter par la ferme Baert au lieu dit: Sinte Maertes Veldeken, formant en partie la limite de Coolscamp". De weg wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) nog aangeduid als aardeweg.

Genoemd naar herberg de "Spinnepype", gelegen te Koolskamp langheen de Ardooiesestraat, tegenover het kruispunt met de Sint-Maartensstraat. Volgens De Flou reeds vermeld in 1836.

Landelijke straat met sporadische bebouwing, woon- en agrarische functie. Op de Ferrariskaart (1770-1778) komt verspreide hoevebebouwing voor op de nummers 1 en 3. Nummer 1 op Ferraris als twee parallelle volumes met boomgaard, thans woonhuis in witgekalkt bakstenen eenlaagsbouw onder pannen zadeldak, opgehoogd en met gewijzigde dakhelling. Noordgevel met kleine getoogde en beluikte muuropeningen, westelijke opkamertravee met keldervenster. Erfgevel met vernieuwde muuropeningen onder betonlateien. Ten zuiden een overgroeid bakhuis en vervallen stalvolume.

Nummer 5, al weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1846). Thans eenlaagsvolume in donkerrode baksteenbouw onder pannen zadeldak, gewijzigde muuropeningen.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XV, Brugge, 1934, kolom 81.
 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Is deel van
  Ardooie

 • Is gerelateerd aan
  Spinnepijpstraat (Koolskamp)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Spinnepijpstraat (Ardooie) [online] https://id.erfgoed.net/themas/15485 (Geraadpleegd op 20-01-2021)