Geografisch thema

Sprietstraat

ID
15486
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15486

Beschrijving

Rechte straat die vanaf de Roeselaarsestraat noordwaarts loopt om aansluiting te vinden op de Brabantstraat. Het tracé wordt reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). Op het primitief kadasterplan (1817) vermeld als "Chemin d'Iseghem à Lichtervelde". De straat wordt op Atlas der Buurtwegen (1846) samen met de Scharestraat, een deel van de Brabantstraat en de Vierwegstraat weergegeven als een onderdeel van het toenmalig ruimere tracé de "Sprietstraet" en omschreven als "Chemin du cabaret dit: het Schaerken à Iseghem". Wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) nog aangeduid als aardeweg.

Genoemd naar het gehucht met gelijknamige herberg "Den Spriet" dat in de zuidkant van de gemeente lag, langs de Izegemsestraat. Het gehucht wordt aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), nabij het kruispunt Izegemsestraat-Vierweg als "Hau Den Spriet".

Op de Ferrariskaart (1770-1778) is het huidige Sprietstraattracé quasi onbebouwd, met uitzondering van bebouwing in U-vorm ter hoogte van nummer 7 en huizenrij op nummers 47-49-51. Nummer 7, bestaat in het begin van de 19de eeuw uit een boerenhuis met aanbouw van twee kleinere woningen en landgebouw in L-vormige opstelling. De kleine huisjes worden in 1847 afgebroken en het landgebouw vermoedelijk herbouwd. In het interbellum wordt de woning herbouwd, pas geregistreerd bij kadaster in 1950. In 1945 wordt ten noorden een parallel volume opgetrokken, als landgebouw/atelier. Hoeve thans toegankelijk via groengeschilderde ijzeren hek tussen gietijzeren pijlers. Erf deels gekasseid. Boerenhuis in rode baksteenbouw onder pannen zadeldak (haaks op straat georiënteerd), muuropeningen onder betonlateien, driezijdige erkeruitbouw, getrapte tandfries. Ouder landgebouw in bruingele baksteenbouw onder pannen zadeldak, resterende getoogde staldeuren en -vensters, nieuwere rechthoekige muuropeningen.

Nummers 47-51, op het primitief kadasterplan (1817) weergegeven als een rij van vijf kortwoonsten, rond 1835 eigendom van notaris Pieter Minne uit Ardooie. Thans eenlaagse huizenrij onder pannen zadeldak, huidig uitzicht voornamelijk 20ste-eeuws. Nummer 47 met getoogde deuropening, vernieuwd schrijnwerk, geelgeschilderde cementering met voegimitatie, aanbouw onder lessenaardak. Nummer 49 in witgeschilderde baksteen, aan de noordzijde met getoogde muuropeningen met zwartgeschilderde strekken. Nummer 51 met vernieuwd parement en dito muuropeningen.

Tegen het midden van de 19de eeuw bevindt zich op de hoek met de Beverensestraat een rij van acht kleine huisjes of kortwoonsten, zie Atlas der Buurtwegen (1846).

De overige bebouwing dateert uit de 20ste eeuw, onder meer enkele woningen uit het interbellum. Nummers 17-19, gerenoveerde eenlaagsbouw onder pannen zadeldak, onder meer met resterend poorttravee in donkerrode baksteen met geelbakstenen banden en tandfries. Nummer 42, eenlaagse woning van drie traveeën onder pannen zadeldak, witgeschilderde betonlateien, bakstenen muizentand.

Voorts aangevuld met vrijstaande bebouwing in tuin uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1847/3, 1950/9.
 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Lourdesgrot

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwekapel

 • Is deel van
  Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sprietstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15486 (Geraadpleegd op )