Geografisch thema

Bisschophoekstraat

ID
15493
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15493

Beschrijving

Nog vrij landelijke straat met gebogen tracé tussen de Hovaerestraat en de Moerestraat.

De benamingen Bisschophoekstraat en het gehucht "Bisschophoek" verwijzen naar gronden die het bisdom Brugge in de 16de eeuw in bezit krijgt. Dit gebied zogenaamd "Ravegheersgoed", circa 21 hectare gelegen tussen de Kastanjewegel, de Moerewegel, de Bisschophoekstraat en de Potelstwegel komt in 1559 toe aan het pas gestichte bisdom Brugge om de werkingskosten te dekken. Het areaal behoorde voordien aan de benedictijnenpriorij van Koekelare. Alle voorrechten die de benedictijnen bezaten werden in 1559 naar het bisdom overgeheveld. In 1799, in de Franse tijd, wordt dit gebied aangeslagen en openbaar verkocht als 'zwart goed'. Ook de doodlopende zijstraat Ravegheersweg verwijst naar dit gegeven.

Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) aangeduid als "chemin nr. 24 (…) par le hameau de Bisschophoek" of de "Bisschophoekstraet".

Klein gehuchtje, als dusdanig met vrijstaande bebouwing ook reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Nummer 15, klein huisje uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Nummer 70: haaks op de straat gericht huis uit het einde van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw (nog niet aangeduid op de Atlas der Buurtwegen, circa 1846). Volume van anderhalve bouwlaag onder zadeldak (rode mechanische pannen), aansluitend lager stalletje onder zadeldak (rode Vlaamse pannen), cementering, rechthoekige muuropeningen en vernieuwd houtwerk. Nummer 74: huisje uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak, rechthoekige muuropeningen met afgeschuinde bovenhoeken, onder granitolateien. Nummer 31: Protestantse kerk hier gevestigd sinds 1973. Achterin gelegen gebouw met religieus opschrift in ijzeren letters en kruis uitgewerkt in donkerder baksteen. Aanvankelijk is de kerk vanaf 1933 gevestigd op het gehucht "Lavendee", in 1937 wordt de kerk gevestigd in een huisje op het gehucht "De Mokker".

 • De Kooklarenoeneroute, Gemeentebestuur Koekelare, 1990, p. 7.
 • SEYS R., De Bisschopshoek, in Coclariensia. Driemaandelijks tijdschrift gemeentelijke kring voor heemkunde Groot-Koekelare, jg. 2, nr. 1, 1987, p. 9-10.
 • SEYS R., De Catstraat in Koekelare, in Coclariensia. Driemaandelijks tijdschrift Gemeentelijke kring voor heemkunde Groot-Koekelare, jg. 6, nr. 3, 1991, p. 36.
 • SEYS R., Koekelare, gisteren en op de drempel van morgen. Een verzameling foto's, prentkaarten en tekeningen, met beknopte historische en andere toelichtingen, Sint-Niklaas, 1987, p. 69, 71, 73 (iconografie).

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gedenksteen

 • Is deel van
  Koekelare


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Bisschophoekstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15493 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.