Geografisch thema

Sterrebosstraat

ID
15508
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15508

Beschrijving

Korte straat die de Kleine Boterweg verbindt met de Hazestraat. Het huidige tracé wordt niet weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) of de Atlas der Buurtwegen (1846). Wel lag een verbinding tussen de Hazestraat en de Kleine Boterweg iets noordelijker, aangeduid op de Atlas als onderdeel van de "Sterrestraet", omschreven als "Chemin de la ferme dite: Afgebrande Hofstede aux Dreves priveés dite: de Sterre" (niet te verwarren met de huidige Sterrestraat). Dit straattracé leidde in het verlengde van de Hazestraat zuidwaarts tot op het kasteeldomein de Jonghe d'Ardoye. Deze "Sterre" was een drevenpatroon in stervorm, gelegen aan de noordzijde van de Meulebeeksestraat, deel uitmakend van de parkaanleg en behorend tot het kasteeldomein. De huidige weg wordt nog niet weergegeven op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960).

Landelijke weg met agrarische functie. De enige bebouwing bevindt zich op de hoek met de Kleine Boterweg.

  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sterrebosstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15508 (Geraadpleegd op 25-06-2021)