Geografisch thema

Ysselmeersstraat

ID
15530
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15530

Beschrijving

Landelijke straat die twee oudere tracés omvat: enerzijds een oost-westtracé als westelijke zijstraat van de Izegemsestraat, evenwijdig lopend met de zuidelijker Roobeek, anderzijds de korte noord-zuid georiënteerde verbindingsweg van laatstgenoemd tracé met de noordelijker Langestraat. Het oost-westtracé maakt op de Atlas der Buurtwegen (1846) samen met de huidige Rodestraat deel uit van "het Goed ter Roo straet", omschreven als "Chemin de la ferme Vo[l]ckaert à celle dite Goed ter Roo (Cachtem)"; het kortere noord-zuidtracé wordt vernoemd als "Ysselmeerschstraet", omschreven als "Chemin de la Maison Vercruysse à la ferme Buyse-Canuyt [sic]" (bedoeld wordt: Van Canneyt). Wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) al aangeduid als grind- of tarmacweg.

Gebied ten zuiden van de straat, naar de Roobeek op, wordt op de Atlas der Buurtwegen (1846) aangeduid als "Ysselmeerschen, Lieu dit". Het toponiem "den Hysselmeersch" komt reeds voor in een document uit 1612, zie De Flou. Latere 17de-eeuwse bronnen vermelden de "Isselstraete".

Landelijke straat met voornamelijk agrarische functie, gekenmerkt door verspreide hoevebebouwing. Hoevesites vaak reeds voorkomend op de Ferrariskaart (1770-1778), onder meer nr. 12, reeds op de Ferrariskaart (1770-1778) en het landboek (1778) weergegeven in L-vormige constellatie, met zuidelijker gelegen woonhuis. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt het woonhuis op de huidige plaats weergegeven. Boerenhuis onder pannen zadeldak, vernieuwd roodbakstenen parement met vernieuwde muuropeningen. Schuur-stalvolume (interbellum) in rode baksteenbouw onder zadeldak in mechanische pannen. Rechthoekige muuropeningen onder betonlateien, metalen deuren en poorten. Afdak aan erfzijde. Verbouwd bakhuis of zwingelkot. Erf in gras en losse verharding, met treurwilg en fruitboom. Nummer 3, nieuwe hoevegebouwen op oudere site van landarbeiderswoningen.

Nummer 2, nieuw woonhuis op de plaats van oudere bebouwing, Atlas der Buurtwegen (1846).

Nummer 1, woonhuis uit het interbellum. Roodbakstenen enkelhuis met betonlateien en vernieuwd schrijnwerk.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel VI, Brugge, 1926, kolom 905.
 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoeve Heerlijkheid van Ayshove

 • Omvat
  Hoeve met cichorei-ast

 • Is deel van
  Ardooie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ysselmeersstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15530 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.