Geografisch thema

Zwarteleeuwstraat

ID
15533
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15533

Beschrijving

Korte straat met geknikt verloop, die de Pittemsestraat verbindt met de Oosthoekstraat, behorende tot het traject Zwarteleeuwstraat-Oosthoekstraat-Turkijestraat. De straat maakt op de Atlas der Buurtwegen (1846) grotendeels samen met het westdeel van de Neerbergstraat, de Oosthoekstraat en de huidige Turkijestraat deel uit van de toenmalige "Turkijenstraet", omschreven als "Chemin d' Ardoye au lieu dit: Bonoogen à la limite de Pitthem". Het begin van de straat wordt weergegeven als een stukje van de "Doelstokstraet" en omschreven als "Sentier du lieu dit Doelstokwijk à la Maison Devos". De straat wordt op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) al weergegeven als grind- of tarmacweg.

Korte straat met voornamelijk woonfunctie. Voormalige agrarische functie met hoeve nummer 8, op de hoek met de Boomgaardstraat. Reeds op het landboek van 1778 weergegeven als twee parallelle volumes. Thans bestaande uit het verbouwde boerenhuis met schuur-stalvolume uit de tweede helft van de 19de eeuw. Erf toegankelijk via ijzeren hek tussen nieuwe baksteenpijlers. Langsheen de straat het verbouwd schuurstalvolume met fraaie houten bebording, vierkante stalvensters, gedichte poort. Boerenhuis met vernieuwde voorgevel; zijgevel in witgeschilderde cementering met voegwerkimitatie, rondbogige zoldervensters. Nummer 15, eenlaagswoning uit 1933, opgetrokken voor bakker Maurits Popelier, in rode baksteenbouw onder pannen zadeldak (schuin ten opzichte van openbare weg). Geelbakstenen banden, baksteenfries, rechthoekige muuropeningen onder witgeschilderde betonlateien. Plint in siercementering. Mijtervormige gevelkapel met beeld Onze-Lieve-Vrouw met Kind. In het begin van de straat eenheidsbebouwing uit het derde kwart van de 20ste eeuw: nummers 1-3, 5-7, 9-11, koppelwoningen in rode baksteenbouw onder stompe zadeldaken. Nummer 7 in de zijgevel met beglaasde rondbogige kapelnis in bruinbakstenen omlijsting, beeld Onze-Lieve-Vrouw met Kind. Verder nog vrijstaande villa's uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Ardooie, 1933/17.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 74.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zwarteleeuwstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15533 (Geraadpleegd op 25-06-2021)