Geografisch thema

Capucijnestraat

ID
15539
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15539

Beschrijving

Kronkelende landelijke weg die vanaf de Wetveestraat zuidwaarts loopt tot voorbij de Hondsklinkstraat waar ze oostwaarts draait naar de Moskostraat. De Ferrariskaart (1770-1778) toont een beboomde weg. Het kruispunt met de nog niet rechtgetrokken Moskostraat ligt meer westelijk. Wordt in de 18de eeuw "Capucinedreef" genoemd.

De Atlas der Buurtwegen (1846) toont reeds het hedendaagse tracé van de "Capucine straet" beschreven als "Chemin de celui dit : Oude Heirweg à la ferme Roels et de la au chemin de Swevezeele". Op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) aangeduid als grind- of tarmacweg.

Woon- en agrarische functie. Verspreide hoevebouw, waarvan verschillende sites en historische kern hebben. Nummer 3, historische hoevesite "'t Hof van Wulfaertsacker". Toponiem "den Wulfaerts ackere" wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in het renteboek van de heer van Koolskamp uit 1566. De Ferrariskaart (1770-1778) toont drie losstaande gebouwen rondom een centraal erf. De Atlas der Buurtwegen (1846) vermeldt het goed als "Ferme Roels" en geeft ook drie losstaande roodbakstenen gebouwen rond een centraal erf, doch is het oostelijke gebouw vervangen door een gebouw aan de westzijde. Thans bereikbaar via verharde oprit en dito erf, waarrond losstaande roodbakstenen volumes onder pannen zadeldak op U-vormig plattegrond, woonhuis aan westzijde met vernieuwde erfgevel.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XVII, Brugge, 1936, kolom 780.
 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 799.
 • [VERVENNE A.], Oude hoeven en hun bewoners te Koolskamp, Ardooie, 1997, p. 69-72.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve met cichorei-ast

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

 • Is deel van
  Koolskamp


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Capucijnestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15539 (Geraadpleegd op )