Geografisch thema

Diksmuidse Boterweg

ID
15541
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15541

Beschrijving

Licht kronkelende oost-west-georiënteerde weg die het Dorpsplein verbindt met de Hoogakkerstraat. Maakt oorspronkelijk deel uit van de verbinding die Diksmuide met haar boter- en kaasmarkt heeft met Tielt en Gent. Naamgeving komt in diverse West-Vlaamse gemeenten voor en duidt meestal de kortste weg naar Diksmuide aan. Deze oude verbindingsweg loopt verder in de Egemsestraat en blijft daarbij de oost-west-georiënteerde hoogtelijnen volgen. Op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) aangeduid als grind- of tarmacweg. Wordt in het renteboek van Ayshove uit 1566 kortweg "Dixmudestraete" genoemd. De weg verliest veel aan belang na het trekken van een rechte steenweg op Lichtervelde in de jaren 1759-1760. De Ferrariskaart (1770-1778) toont een beboomde straat met enkel bebouwing nabij het dorpscentrum. De Flou vermeldt de "Dixmuijtschen boterwegh" in een ommeloper uit 1762, in de Atlas der Buurtwegen (1846) vermeldt als "Dixmuidsche Boterweg" en beschreven als "Chemin de la place de Coolscamp au lieu dit: Hoogen-akker". Enkele, vooral kleine, woningen bijgebouwd, voornamelijk aan de noordzijde. Herberg "De Vierweg" was gelegen op de noordoosthoek van het kruispunt met de Kwadestraat.

Vanaf dorpskern tot aan de Lavendelstraat voornamelijk woonfunctie met rij-, gekoppelde en vrijstaande bebouwing, vanaf het kruispunt uitgesproken landelijk karakter met meer verspreide bebouwing. Aan zuidzijde vooral woningen laatste kwart van de 20ste eeuw die aansluiten bij de achtergelegen woonwijken, aan noordzijde ook enkele 19de-eeuwse restanten. Resterende eenlaagsbebouwing onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat), veelal met vernieuwd parement. Nummers 4A en 12 met gevelkapel. Nummers 30-32 oudere tweewoonst met ondiepe voortuin, vernieuwd roodbakstenen parement en gecementeerde plint.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel III, Brugge, kolommen 323 ; 327.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 799.
  • VAN ACKER L., Een paar oude plaatsnamen uit Ardooie en Koolskamp, in Jaarboek van de heemkundige kring Ardooie-Koolskamp, jg. 3, 2007, p. 101-105.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Diksmuidse Boterweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/15541 (Geraadpleegd op )