Geografisch thema

Holdestraat

ID: 15547   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15547

Beschrijving

Landelijke weg die noordwaarts van de Lichterveldsestraat tot de Zwevezeelsestraat loopt, het noordelijke straatdeel vanaf het kruispunt met de Moskostraat met een kronkelend verloop.

De Ferrariskaart (1770-1778) toont een gelijkaardig tracé, dat echter nog verder noordwaarts doorloopt. Er is geen bebouwing tussen de Lichterveldsestraat en het oude tracé van de Moskostraat. Langs het noordelijke straatdeel ligt de hoevesite (nummer 24) waar ook herberg "De Meiboom" was gelegen. In de Atlas der Buurtwegen (1846) wordt de huidige Holdestraat weergegeven als het noordelijke gedeelte van de "Kwaede straet", die wordt omschreven als "Chemin du cabaret dit: de Vuylpanne partant de la chaussée de Thourout à Thielt jusqu'à la ferme Laebens". Het historische oude tracé wordt opgesplitst bij de aanleg van het huidige Zwevezeelsestraat in de periode 1874-1879, hierbij wordt het centrale deel van de oude Kwadestraat gesupprimeerd. Op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) draagt het deel tussen Lichterveldsestraat en Moskostraat reeds de naam Holdestraat, het deel tussen de Moskostraat en de Zwevezeelsestraat blijft tot 1977 Kwadestraat heten, evenals het overgebleven noordelijke deel tussen Zwevezeelsestraat en Oude Zwevezeelsestraat (zie Kwadestraat). In diezelfde publicatie wordt de straat aangeduid als grind- of tarmacweg.

De Flou maakt melding van de "holle strate" in het renteboek van Ayshove uit 1566.

Woon- en agrarische functie. Verspreide bebouwing veelal uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Nummer 24, hoevesite met herberg "De Meiboom" minstens opklimmend tot het derde kwart van de 18de eeuw (zie Ferrariskaart 1770-1778), thans echter alleenstaande nieuwbouw. Overige bebouwing veelal vrijstaande woningen in tuin uit het laatste kwart van de 20ste eeuw.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel VI, Brugge, 1926 , kolommen 157-158.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 804.
  • VAN ACKER L., VERVENNE A. en CALLEWAERT A., Geschiedenis van Koolskamp, Koolskamp, 1996, p. 210; 363.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Holdestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15547 (Geraadpleegd op 31-10-2020)