Geografisch thema

Kwadestraat

ID
15555
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15555

Beschrijving

Landelijke kronkelende straat die de Zwevezeelsestraat verbindt met de Oude Zwevezeelsestraat ten noorden. Op de Ferrariskaart (1770-1778) licht kronkelend afgebeeld met een rechtstreekse aansluiting op de Drogenbroodstraat. In de Atlas der Buurtwegen (1846) "Kwaede straet" genoemd en omschreven als "Chemin du cabaret dit: de Vuylpanne partant de la chaussée de Thourout à Thielt jusqu'a la ferme Laebens". De Atlas der Buurtwegen (1846) toont het huidige kronkelende tracé, en tevens een wegje rechts nummer 6 "Terweelwegel" genoemd en omschreven als "Sentier de Coolscamp à Swevezeele par la maison Terweel". De weg sluit nog direct aan op de Drogenbroodstraat.

Restant van de oude kronkelende verbindingsweg die vanaf het gehucht Mosselmarkt (Zwevezeelsestraat/Laagstraat) zuidwaarts liep om via de Oude Zwevezeelsestraat Zwevezele te bereiken. Verliest haar verbindingsfunctie bij de voltooiing in 1879 van het nieuwe tracé van de Zwevezeelsestraat. Het centrale deel wordt gesupprimeerd. Na de gemeentefusie in 1977 wordt het zuidelijke stuk Kwadestraat bij de Holdestraat gevoegd.

Woon- en agrarische functie. Enkele hoevesites worden reeds afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778), thans volledig vernieuwd onder meer nummer 9 en nummer 19, beide met een nieuw woonhuis. Nummer 13, hoeve met nieuw woonhuis en bedrijfsgebouwen. Schuurrestant uit eind 19de eeuw. Naar verluidt oorspronkelijk gebruikt voor aardappelopslag thans ingericht als koelcel en ingebouwd tussen recente bedrijfsgebouwen. Volgens kadaster gebouwd in 1881 als vrijstaand volume in opdracht van de eigenaar Eduard Schatsaert uit Gent. Tweelaags volume in donkerrode baksteen onder geknikt schilddak met mechanische pannen. Parement enkel doorbroken aan de erfzijde met vernieuwde centrale schuifpoort met daarboven beluikte muuropening. Toegenomen verspreide bebouwing op de Atlas der Buurtwegen (1846) thans met recent woonhuis waarvan nummer 3 en nummer 8 met ouder schuurtje. Eenlaagse woonhuizen vernieuwd in de eerste helft 20ste eeuw onder meer nummer 6, recent vernieuwd, nummers 5-7 samenstel van eenlaagse woonhuizen in rode baksteen, vernieuwd schrijnwerk.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Koolskamp, 1888/1.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kwadestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15555 (Geraadpleegd op 15-06-2021)