Geografisch thema

Meiboomstraat

ID
15561
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15561

Beschrijving

Korte rechte landelijke straat die vanaf de Wetveestraat aan de grens met Zwevezele (Wingene) zuidwaarts loopt tot het kruispunt met Hondsklinkstraat en Oude Zwevezeelsestraat en dan verder loopt als Moskostraat.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) afgebeeld als een beboomd maar onbebouwd tracé, de huidige aansluiting op de Hondsklinkstraat en de Oude Zwevezeelsestraat dateert van na de aanleg van de Moskostraat. De Atlas Der Buurtwegen (1846) geeft al het huidige tracé weer.

De Flou vermeldt een stuk land "ligghende up de ploumyere, ghenaemt het meyboomstixkin" uit het renteboek van Ayshove uit 1566. In de Atlas der Buurtwegen (1846) "Meyboom straet" genoemd en omschreven als "Chemin de celui de Swevezeele à celui dit Dixmudschen Boterweg".

Woon- en agrarische functie. Nummer 3, afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (1846), roodbakstenen éénlaags volume (nok dwars op de straat), gecementeerde plint, rechthoekige muuropeningen, nieuw schrijnwerk. Bebouwde sites op de Atlas de Buurtwegen (1846) thans met nieuw woonhuis, onder meer nummer 6, recente nieuwbouw; nummer 7, villa met achtergelegen tuinbouwserres.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel X, Brugge, 1930, kolom 376.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Meiboomstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15561 (Geraadpleegd op )