Geografisch thema

Pompoenstraat

ID
15573
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15573

Beschrijving

Landelijke weg die over haar ganse lengte de grens met Egem (Pittem) vormt, vanaf de Tieltsestraat noordwaarts lopend om ten noorden van de Egemsestraat dood te lopen langs de kleiputten van "Steenbakkerij Wienerberger", voormalige "Steenbakkerij Ampe", op grondgebied Egem (Pittem). De Ferrariskaart (1770-1778) toont het tracé dat aan noordzijde bebost is door een uitloper van het "Luysenbergh Bosch", aan zuidzijde buigt het tracé westwaarts af om aan te sluiten op de Tieltsestraat (N35). In de Atlas der buurtwegen (1846) is het huidige tracé reeds afgebeeld. Van het beboste gebied is circa 1850 op Koolskamp niets overgebleven, zie kaart Vander Maelen (1851). Volgens De Flou wordt de straat reeds vermeld in 1502 als "Processie weghe van onser vrouwe van Putthem", in 1566 in het renteboek van Ayshove uit 1566 als "processye straetgin", in de landboeken van Pittem uit 1622 en 1762 respectievelijk "Processy straete" en "Prosessie straete". De bedevaartsplek "Pelgremslinde" ter ere van de Heilige Wandregislus of Sint-Wandregisel langs het oude tracé Brugge-Kortrijk staat afgebeeld ter hoogte van het huidige nummer 19 aan de zuidoostzijde van de straat. De pelgrimage verviel wellicht al begin 14de eeuw. Over het bedevaartsoord in Koolskamp zijn de archiefbronnen schaars. De Flou vermeldt de "Brugghe weg" in een renteboek van Koolskamp uit 1388 waarvan deze straat wellicht een onderdeel was. In de Atlas der Buurtwegen (1846) samen met de Sint-Maartensveldstraat "Pampoene straet" genoemd en omschreven als "Chemin du lieu dit: St-Martens veldeken au lieu dit: Pelgrimlinde". Op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) wordt het noordelijke straatdeel aangeduid als grind- of tarmacweg.

Voornamelijk woon- en agrarische functie. Verspreide landelijke bebouwing. Hoevesites reeds bebouwd afgebeeld op de Ferrariskaart (1770-1778). Nummer 3, woonhuis uit de tweede helft van de 20ste eeuw met roodbakstenen dwars landgebouw met rechthoekige poortopening onder houten latei. Nummer 17, thans kleine vernieuwde hoeve, "Pelgrimsgoed". Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt het toponiem "Cense Pelgrim Goet" afgebeeld.

 • Rijksarchief Brugge, Oud Gemeentearchief Pittem, 30bis: Landboek Pittem, kaart 't Heership Te Padderye, 1762.
 • Rijksarchief Brugge, Oud Gemeentearchief Pittem, 29: Landboek Pittem, kaart 't Heership Te Padderye, door Lowys de Bersaques, 1622.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel II, Brugge, 1921, kolom 917; Deel XII, Brugge, 1931, kolommen 36; 41.
 • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 799.
 • VAN ACKER L., Tsente wandelghys by Coelscamp een verdwenen en vergeten strafbedevaart, in Biekorf, jg. 88, 1988, deel 1, p. 5-28.
 • VAN ACKER L., VERVENNE A. en CALLEWAERT A., Geschiedenis van Koolskamp, Koolskamp, 1996, p. 207, 364.
 • [VERVENNE A.], Oude hoeven en hun bewoners te Koolskamp, Ardooie, 1997, p. 96; p. 130.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Hoeve en herberg De Leege Padderie

 • Omvat
  Wegkruis

 • Is deel van
  Koolskamp


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pompoenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15573 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.