Geografisch thema

Sint-Maartensveldstraat (Koolskamp)

ID: 15576   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15576

Beschrijving

Landelijke straat die vanaf de Processiestraat zuidwaarts loopt en de grens vormt met Ardooie om daarna op grondgebied Ardooie onder dezelfde benaming verder te lopen. Genoemd naar de heidegrond het "Sint Maartensveldeken" die door pastoor Van Baelberghe omstreeks 1460 wordt geschonken aan de kerken van Ardooie en Koolskamp. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) samen met de huidige Pompoenstraat "Pampoene straet" genoemd en omschreven als "Chemin du lieu dit: St-Martens veldeken au lieu dit: Pelgrimlinde".

Voornamelijk woon- en agrarisch functie. Verspreide hoeve- en landelijke bebouwing. Site reeds bebouwd afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (1846): nummer 15, thans met vernieuwd woonhuis met verhard erf en dwarse schuur met paardenstal, zijgevel met jaarsteen "1927" waaronder gevelnis in gedichte muuropening; nummer 17, thans nieuwbouw.

Nummer 11A, clublokaal en voetbalterreinen van "Olympic Koolskamp" evenwel grotendeels op Ardoois grondgebied.


Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Maartensveldstraat (Koolskamp) [online] https://id.erfgoed.net/themas/15576 (Geraadpleegd op 22-01-2021)