Geografisch thema

Spinnepijpstraat (Koolskamp)

ID: 15577   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15577

Beschrijving

Lange landelijke straat die in een grote bocht van de Knijffelingstraat tot aan de Sint-Maartensstraat loopt, daarbij de Ardooisestraat kruist en een tijdlang de grens met Ardooie vormt. De Flou vermeldt de straat als "den doswegh ofte geseyt het Cnuijfelijnck stratjen". Op de Atlas der Buurtwegen (1846) "Knijffelingstraet" genoemd en omschreven als "Chemin du cabaret dit: Zwarten Leeuw au lieu dit: Sint Martens Veldeken" dus inclusief het stuk Knijffelingstraat tot aan de Lichterveldsestraat.

Genoemd naar de herberg "Spinne Pype", gelegen in de Ardooisestraat (nummer 112).

Voornamelijk woon- en agrarische functie. Verschillende sites nabij de splitsing met de Knijffelingstraat reeds op de Ferrariskaart (1770-1778) afgebeeld: nummers 9-11, eenlaagse tweewoonst al afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (1846) onder zadeldak (nok parallel met de straat, mechanische pannen en dakvlakvensters). Gecementeerde gevels met geometrische sierelementen in fries en muur, plint in breuksteenimitatie, gewijzigde muuropeningen en aanbouwen onder plat dak. Nummer 10, hoeve met boerenhuis met rode gevelsteen, zadeldak in zwarte mechanische pannen en met langgerekte dakkapel, grote rechthoekige vensteropeningen. Landgebouwen in donkerrode baksteen onder zadeldak met mechanische pannen. Stalvolume, parallel met de straat met muuropeningen onder betonlatei. Schuurvolume dwars op de straat met twee grote metalen poorten. Nummer 12, hoeve met verbouwd boerenhuis in donkerrode baksteen. Achterliggend landgebouw in rode baksteen met aangebouwde varkensstal. Nummer 2, deels op grondgebied Koolskamp, deels op grondgebied Ardooie gelegen (zie Ardooie, Spinnepijpstraat nummer 2).

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch ArtesiĆ«, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel III, Brugge, 1923, kolom 472.
  • [VERVENNE A.], Oude hoeven en hun bewoners te Koolskamp, Ardooie, 1997, p. 138-140.

Bron     : Santy P. & Boone B., met medewerking van Callaert G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie met deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Boone, Benjamin, Santy, Pieter
Datum  : 2010


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Spinnepijpstraat (Koolskamp) [online] https://id.erfgoed.net/themas/15577 (Geraadpleegd op 16-01-2021)