Geografisch thema

Wetveestraat

ID
15582
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15582

Beschrijving

Landelijke weg die vanaf de Oude Heirweg noordoostwaarts loopt en er tot het kruispunt met de Kleistraat de grens vormt met Zwevezele (Wingene). Het noordelijke straatdeel bevat twee haakse bochten en gaat over in de Oude Zwevezeelsestraat.

De Ferrariskaart (1770-1778) toont enkel het zuidelijke straatdeel. Op de Atlas der Buurtwegen (1846) "Vetwee straet" genoemd en omschreven als "Chemin de celui de Swevezeele à celui dit Dixmudschen Boterweg", het noordelijke straatgedeelte is een onderdeel van de "Dixmudschen Boterweg" die wordt omschreven als "Chemin du lieu dit: Schaepbrugge au lieu dit: het Drij Linde goet". De naam Vetwee wordt door De Flou verklaard als vruchtbare weide, de naam Wetveestraat zou berusten op een fout bij het aanpassen van de straatnamen in 1955. Op een gemeentelijk kaartje in de publicatie "Dit is West-Vlaanderen" (1960) draagt enkel het noordelijke deel van de huidige Wetveestraat die naam, het zuidelijke deel is een onderdeel van de "Jostraat", de weg over de ganse lengte aangeduid als grind- of tarmacweg.

Voornamelijk woon- en agrarische functie. Op de Ferrariskaart (1770-1778) staan reeds verschillende hoevesites afgebeeld onder meer nummer 7, historische hoeve "Noord Winkelgoed", woonhuis met nieuw gevelparement en recente nutsgebouwen; nummer 9, thans met woonhuis uit laatste kwart 20ste eeuw en recente landgebouwen. Nummers 6-8, nummer 8 thans met nieuw woonhuis met aan zuidzijde groot schuurvolume in donkerrode baksteen onder zadeldak (mechanische pannen en golfplaten). Twee korfbogige poortdoorritten, geheel of gedeeltelijk gedicht met aan zuidzijde aangebouwde recente varkensstal. Aan oostzijde een oud boerenhuis, deels ingericht als woonhuis (nummer 6), deels heringericht als stal, achterliggende recente varkensstallen.

Sites reeds bebouwd weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (1846): nummer 3, kleine landelijke woning. Gelegen langs een aardeweg die de Wetveestraat verbindt met de Oude Zwevezeelsestraat. Eenlaagse roodbakstenen woning onder zadeldak met mechanische pannen (nok dwars op de aardewegel). Gecementeerde plint, muuropeningen onder betonlateien bewaarde T-ramen, westelijke aanbouw in betonsteen onder lessenaardak.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XV, 1934, Brugge, kolom 591; Deel XVI, kolommen 340-342.
  • DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen. Steden, gemeenten, bevolking, 1960, p. 799.

Bron: SANTY P. & BOONE B., met medewerking van CALLAERT G. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ardooie, deelgemeente Koolskamp, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL44, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Boone, Benjamin
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wetveestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15582 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.