Geografisch thema

Ingelramstraat

ID
15584
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15584

Beschrijving

Straat in het uiterste zuidoosten van de gemeente. De straat vertrekt van de straat Gravenland en loopt evenwijdig met de grens met Desselgem in zuidoostelijke richting naar de Wagenaarstraat, waar de straat eindigt bij de grens met de gemeente Deerlijk. De straatnaam verwijst naar het stuk grond "den Ingelram" aan de westzijde van de straat. Het is een voormalig stuk fonciergrond van het leenheerschap Ter Elst.

Ter hoogte van de huidige Ingelramstraat bevindt zich tot de 11de-12de eeuw het Methelawoud. Het Methelagebied is een Karolingisch jachtdomein dat circa 950 door graaf Arnulf de Grote geschonken wordt aan de Gentse Sint-Pietersabdij. In de 11de en 12de eeuw worden de bossen gerooid en ontstaan er kleine hoeves op de ontgonnen gronden. Op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, wordt de nog onbebouwde straat aangeduid als "De groen straete". Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "de groene straete tusschen Beveren en Desselghem"; weergave van één hoeve aan de westzijde van de straat (nummer 36). Met de aanleg van de spoorweg Kortrijk-Gent in 1838-1839 verdwijnt de verbinding met de straten Beveren-Dries en Blommestraat. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat weergegeven als "Kaelbeekwegel" met als aanduiding "Chemin n° 19" en omschrijving "Sentier du cabaret dit les trois tilleuls à la route de Gand". De kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1898) geeft een tweede hoeve weer aan het begin van de straat. Bij de algemene herschikking van straatnamen in 1990 wordt de Groenstraat herdoopt in de Ingelramstraat.

Rechte en landelijke straat met wegdek van betonplaten. Schaars bebouwde straat met één bewaarde 18de-eeuwse hoeve (nummer 36). Voorts boomkwekerij en een bedrijf.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 559: Figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid van de hand van pastoor Gudwalus van der Mariën, 1675.
  • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
  • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Toponymische wandelingen door Beveren-Leie (3), in De Gaverstreke, jg. 13, 1985, p. 365-371.
  • Gemeente Waregem, Overeenstemmingslijst, Straatnaamwijziging en nieuwe huisnummering, oktober 1990.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Is deel van
    Beveren-Leie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ingelramstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15584 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.