Geografisch thema

Liebaardstraat (Beveren-Leie)

ID
15593
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15593

Beschrijving

Straat in het oosten van Beveren-Leie, bij de grens met de dorpskern van Desselgem. De grens met Desselgem wordt gevormd door de Ezelbeek, die thans is ingekokerd en onder de straat loopt. De straat vertrekt van de grens met Desselgem en loopt in zuidoostelijke richting naar de Kortrijkseweg. De straatnaam verwijst naar de drie leeuwen of "liebaarden" die op het wapenschild van de adellijke familie Halewijn staan. Deze familie had van het begin van de 13de eeuw tot rond 1630 het meierschap in Desselgem in handen en gedroeg zich, bij afwezigheid van de monniken van de Gentse Sint-Pietersabdij, als officieuze heren van Desselgem. De huidige straatnaam wordt voor het eerst vermeld in 1463, maar is waarschijnlijk veel ouder.

Het gedeelte van de Liebaardstraat op grondgebied Beveren-Leie wordt aangelegd in 1870, wanneer de toenmalige Liebaardstraat op grondgebied Desselgem wordt rechtgetrokken en doorgetrokken tot aan de steenweg Kortrijk-Gent in het kader van de aanleg van de intergemeentelijke steenweg tussen Oostrozebeke en Deerlijk. De straatnaam Desselgemsestraat ("Steenweg naar Desselghem" of "Desselghemsteenweg") wordt rond diezelfde periode toegekend. Op de kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1873) wordt het nieuwe tracé voor het eerst afgebeeld; het oude gebogen tracé (huidige Meierie, Desselgem) blijft net ten oosten ervan bewaard. Het in 1870 aangelegde straatgedeelte op grondgebied Beveren-Leie wordt pas vanaf het einde van de 19de eeuw bebouwd, zie kaarten van het Militair Cartografisch Instituut van 1898 en 1911. Vanaf 1900 worden verscheidene herbergen gebouwd: in de periode 1902-1904 aan de westzijde van de straat herberg "De Rotse" (gesloopt circa 1925) en herberg "De Reisduif" (opgedoekt kort vóór 1930) en in 1907 op de zuidwestelijke hoek met de Nijverheidstraat herberg "De Nieuwe Fabriek" opgericht waarvan de herbergnaam verwijst naar de vlaszwingelarij bij de Molenweg, tussen de Kortrijkseweg en de Nijverheidstraat. In de jaren 1920-1930, mede onder invloed van de bloei van de vlasnijverheid, worden een groot aantal woningen gebouwd, voornamelijk vlasserswoningen met aanpalende vlasschuren. De Liebaardstraat wordt een typische vlassersstraat, waar heel wat botekopers wonen die afgewerkt vlas opkopen en verkopen aan spinnerijen. De boteverkopershuizen zijn herkenbaar aan de typische halve deuren in de magazijnen (door het bovenste gedeelte van de deur te openen kan het vlasstof buiten waaien, het onderste gesloten deel houdt straatvuil en dieren buiten). Reeds rond het midden van de 20ste eeuw bevindt zich een grotendeels aangesloten huizenrij aan weerszijden van de straat, zie kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (1959-1961). Bij de algemene herschikking van straatnamen in 1990 wordt de Desselgemsestraat herdoopt in de Liebaardstraat.

Thans straat met geasfalteerd wegdek. Grotendeels aangesloten woningbouw doch ook de locatie van de brandweer (ondergebracht in een voormalige (vlas?)schuur) (nummer 245). Oudste bebouwing opklimmend tot het einde van de 19de of het begin van de 20ste eeuw (zie nummer 272). Nummers 239-241/ Nijverheidstraat, breedhuis met aanpalend magazijn, gelegen op de hoek met de Nijverheidstraat en volgens het kadaster gebouwd in 1897-1901 door de Desselgemse koopman Constant Cnockaert. Verankerde baksteenbouw onder een doorlopende, pannen bedaking. Halfvrijstaande, gecementeerde woning op een plint met imitatievoegen; getoogde openingen met vernieuwd houtwerk. Witgeschilderd magazijn met aan de straatkant twee rechthoekige poortopeningen (vernieuwde poorten). Het straatbeeld wordt gekenmerkt door een groot aantal interbellumwoningen en voormalige vlasserswoningen met aanpalende vlasschuren. Daarnaast bewaarde, smalle volumes tussen de woningen, in oorsprong in gebruik als (vlas)magazijnen. Nummer 217, voormalige vlasserswoning volgens het kadaster opgetrokken in 1930 door vlashandelaar Alexander Cnudde en tijdens de inventarisatieperiode (2009) in verbouwing (reeds vernieuwde begane grond). Roodbakstenen woning onder een gemansardeerd zadeldak met pannen; deels bewaarde gevelgedeeltes in gele baksteen, centrale travee met erkeruitbouw en bovenliggend balkon en bewaarde zolderramen. Nummer 266, voormalige vlasserwoning met magazijn, volgens het kadaster opgetrokken in 1935 in opdracht van vlashandelaar Alberic Thiers. Baksteenbouw onder een pannen zadeldak. Roodbakstenen straatgevel op arduinen plint, verlevendigd door de strekse lagen baksteen onder de dakrand en als lekdrempelversiering. Rechthoekige openingen onder strek; bewaard houtwerk. Houten kroonlijst op klossen. Nummer 236/ Nijverheidstraat, woning volgens het kadaster gebouwd in 1937 door kleermaker Albert Vandenhende en in 1947 uitgebreid met een lager volume op de hoek. Rode baksteenbouw op een gecementeerde plint en onder een pannen zadeldak. Rechthoekige openingen onder strek, op de verdieping in een bakstenen omlijsting op getrapte onderbouw. Lager hoekvolume met gelijkaardige vormgeving. Nummers 248-248A, voormalige vlasserswoning met magazijn, volgens het kadaster opgetrokken in 1937 door vlashandelaar Leon Rigolle. Baksteenbouw op een arduinen plint: woongedeelte onder een pannen zadeldak (nok schuin ten opzichte van de straat) en volume met garage onder een platte bedaking. Rechthoekige openingen onder als banden doorgetrokken strekken; vernieuwd houtwerk. Tweezijdige erkeruitbouw op een getrapte onderbouw op de verdieping. Nummer 220, voormalige vlasserswoning met magazijn, volgens het kadaster gebouwd in 1940 door vlashandelaar Maurice Steelant. Rode baksteenbouw op een arduinen plint en onder een pannen zadeldak. Verdiepte traveeën onder een getrapte, bakstenen lijst. Rechthoekige openingen onder strek met deels bewaard houtwerk (schuiframen). Voorts ook woningbouw van na de Tweede Wereldoorlog. Nummers 208-214, eenheidsbebouwing volgens het kadaster gebouwd in 1947 in opdracht van J. Vanhoverbeke. Baksteenbouw onder een pannen schilddak met straatgevel met decoratief metselwerk onder de bovenvensters en rechthoekige, omlijste openingen; deels bewaard houtwerk.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Beveren-Leie, 1897/6, 1902/4, 1930/14, 1935/12, 1937/16, 1940/12, 1947/18, 1949/25.
 • Adresboek van Beveren-Leie, 1978, p. 8.
 • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Toponymische wandelingen door Beveren-Leie, in De Gaverstreke, jg. 11, 1983, p. 396.
 • DEBROUWERE M., DUCATTEEUW E., Toponymische wandelingen door Beveren-Leie (2), in De Gaverstreke, jg. 12, 1984, p. 486-488.
 • Gemeente Waregem, Overeenstemmingslijst, Straatnaamwijziging en nieuwe huisnummering, oktober 1990.

Bron     : Vanwalleghem A. & Creyf S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem met deelgemeenten Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Creyf, Silvie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis en magazijn

 • Omvat
  Burgerhuis met magazijn

 • Omvat
  Dorpswoning en magazijn

 • Omvat
  Dorpswoning met vlasschuur

 • Omvat
  Vlashandelaarswoning

 • Omvat
  Vlashandelaarswoning

 • Omvat
  Vlashandelaarswoning

 • Omvat
  Vlashandelaarswoning

 • Omvat
  Vlashandelaarswoning met botehuis

 • Omvat
  Vlashandelaarswoning met magazijn

 • Omvat
  Vlashandelaarswoning met magazijn

 • Omvat
  Vlashandelaarswoning met opslagplaats

 • Is deel van
  Beveren

 • Is gerelateerd aan
  Liebaardstraat (Desselgem)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Liebaardstraat (Beveren-Leie) [online] https://id.erfgoed.net/themas/15593 (Geraadpleegd op )