Geografisch thema

Dolagestraat

ID
15623
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15623

Beschrijving

Straat in het noorden van Desselgem die vertrekt van de Opstalstraat en loopt in noordelijke richting naar de Leie toe, waar de straat eindigt ter hoogte van Desselgem-Trakel en het jaagpad langs de Leie. De straatnaam verwijst naar het stuk land "de doolaghe" ten oosten van de straat, voor het eerst vermeld in 1570; het was een moerassige grond van drie percelen in de natte Leiemeersen, thans verdwenen in de nieuwe Leiebedding.

Voor het eerst vermeld in 1570. Op de figuratieve kaart van Desselgem, opgemaakt in 1620 door landmeter Lowijs de Bersacques, loopt de straat niet door tot aan de Leie, die toen noordelijker gelegen was, en bevindt er zich één hoeve aan de westzijde van de straat (nummers 85-87). De straat wordt aangeduid op de figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid, opgemaakt door pastoor Gudwaldus van der Mariën in 1675, als "De bergh straete". Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, wordt de straathelft ten noorden van de huidige Hooistraat aangeduid als "de west bergh straete" en de straathelft ten zuiden ervan als "het Wulf broeck straetjen"; weergave op de kaart van 1764 van drie verspreid gelegen hoeves. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat weergegeven als "Wulfbroekstraet" met als aanduiding "Chemin n° 11" en omschrijving "Chemin de la Ferme Migneau aux Prairies". Tot in de eerste helft van de 20ste eeuw bevinden zich langs de straat slechts een drietal kleine hoeves, zie kaart van het Militair Cartografisch Instituut (1911). In het tweede kwart van de 20ste eeuw neemt de bebouwing toe met de bouw van twee roterijen. In 1940 worden er drie gezinnen die aan de Dolagestraat wonen vermoord en hun huizen worden in brand gestoken. Vermoedelijk is dit een vergelding voor de honderden Duitsers die in mei 1940 de dood vonden tussen de Oude en Nieuwe Leiearm. In de tweede helft van de jaren 1970 en in het begin van de jaren 1980 wordt de Leie gekanaliseerd, waardoor het verloop van de Leie zuidelijker komt te liggen en de Dolagestraat tot tegenaan de Leie loopt.

Thans rechte, schaars bebouwde straat met landelijk karakter; geasfalteerd wegdek. Bewaard vlaserfgoed uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw. Voormalige roterijen op de hoek met Desselgem-Trakel en op de hoek met de Opstalstraat. Nummer 2/ Opstalstraat, voormalige roterij uit het tweede kwart van de 20ste eeuw met bewaarde bakstenen schoorsteen; op de kaart van het Nationaal Geografisch Instituut (1959-1961) aangeduid als (vlas)fabriek en thans omgevormd tot bloemenzaak Amaryllis. Daarnaast ook een bewaarde zwingelarij (nummers 85-87) en vlasschuur. Links van nummer 61, grote vlasschuur gelegen op de hoek met de Hooistraat, volgens het kadaster opgetrokken in 1959-1960 door J. Biebuyck. Baksteenbouw met aan de kant van de Hooistraat twee schuifpoorten op hangrail en een centrale bakstenen heiligennis.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207: Mutatieschetsen, Desselgem, 1959/37.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 558: Carte figurative vande groote thiende in de prochie van Desselghem, 1620.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 559: Figuratieve kaart van de rentegronden onder Sint-Pieters heerlijkheid van de hand van pastoor Gudwalus van der Mariën, 1675.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1923, Deel III, kolommen 401, 403.
 • VANTHUYNE K., Toponymie van Desselgem tot circa 1790, Licentiaatsverhandeling R.U.G., 1979-1980, p. 50-51.
 • COOREVITS S., DECLERCQ E., Vensters op het Verleden, Erfgoedwandelingen in Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve, 2008, p. 48.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Roterij

 • Is deel van
  Desselgem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dolagestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15623 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.