Geografisch thema

Waalshoekstraat

ID
15664
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15664

Beschrijving

Straat in het oosten van Desselgem. De straat vertrekt van de Gentseweg en loopt in zuidoostelijke richting naar de Wetstraat, waar de straat de grens met de deelgemeente Waregem bereikt. De straatnaam verwijst naar de wijk Waalshoek (die zich uitstrekt over de deelgemeentes Desselgem, Sint-Eloois-Vijve en Waregem) te Desselgem, volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1850. Op het einde van de 16de eeuw wordt de buurt bevolkt met Waalse immigranten die waren weggetrokken door de troebele tijden van de late 16de eeuw.

De figuratieve kaart van Desselgem, opgemaakt in 1620 door landmeter Lowijs de Bersacques, geeft de straat weer met enkele verspreid gelegen hoeves. Op de figuratieve kaart van de parochies Desselgem en Beveren, opgemaakt in 1675 door Gudwalus van der Mariën, is de straat samen met de huidige Pitantiestraat aangeduid als "de Broeck Strate". Op de figuratieve kaart van de Sint-Pietersheerlijkheid, opgemaakt door Joseph de Coster in 1764, aangeduid als "de brouckcouter straete" en weergave van verspreid gelegen bebouwing aan de oostzijde van de straat. In 1770 vraagt Anna Storme, weduwe van Joos de Hulst die landbouwer was op het goed "Te Zilverberge" (Opstalstraat nummer 77), aan de abt van de Gentse Sint-Pietersabdij om een windmolen om lijnzaad te persen en snuiftabak te malen te mogen oprichten aan de westzijde van de straat, net ten zuiden van de steenweg. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) wordt de straat weergegeven als "Petantiedreef" / "Broukkouterstraet" met als aanduiding "Chemin n° 12" en omschrijving "Chemin de la Ferme Petantie-hof à celle De Koster". De "Walshoekstraet" wordt volgens De Flou voor het eerst vermeld in 1846. Op de Popp-kaart (1840-1850) wordt de "Ferme Dekoster" aangeduid op de hoek met de huidige Wetstraat. Op de kaart van het Dépôt de la Guerre (1862) wordt de molen van 1770 aangeduid. In de periode 1872-1950 is herberg "De Waalshoek" (huidig nummer 41) aan de straat gelegen. Deze herberg wordt in 1999 samen met het aanpalende schuurtje met bolletrog afgebroken.

Landelijke straat met wegdek van betonplaten. Schaars bebouwde straat met woningbouw opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw (nummers 32-34).

 • Rijksarchief Brugge, Verzameling Kaarten Popp, Arrondisssement Kortrijk, nummer 205: Desselgem, 1840-1850.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 558: Kaerte figuratieve van de groote thienden in de prochie van Desselghem door Louis de Bersacques, 1620.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 559: Kaerte figurative van de heerlykheyd van de parochie van Desselghem en Beveren met hun bestrek in de parochien Wareghem en Deerlyck, competerende d'abdy van St-Pieters, gemaekt door Gudwalus Van der Marien, 1675.
 • Rijksarchief Gent, Kaarten en Plannen, nummer 561: Kaerte figurative van de gelegendheyd der vry-eygen kerke heerlykhede van Ste-Pieters Desselghem, competerende de exemple abdye van Ste-Pieters nevens Gent, bestrekkende binnen de prochien van Desselgem, Beveren, Deerlyk en Waereghem, gemaeckt ten jaere 1764 door Joseph de Coster.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1935, Deel XVI, kolommen 981-982.
 • DELANGE B., DUCATTEEUW E., De herbergen in Desselgem door de eeuwen heen, Een tijdskroniek (deel 2), in De Gaverstreke, jg. 34, 2006, p. 139, 178-179.

Bron: VANWALLEGHEM A. & CREYF S. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Waregem, Deel I: Stad Waregem, Deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, Deel II: Deelgemeenten Desselgem en Beveren-Leie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL45, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Creyf, Silvie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Is deel van
  Desselgem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Waalshoekstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15664 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.