Geografisch thema

Ommegangstraat

ID
15672
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15672

Beschrijving

Straat met T-vormig tracé tussen de Lekestraat, de Kleine Asstraat en de Asstraat. De straat maakt deel uit van het gehucht "De Mokker" (voor de geschiedenis van het gehucht zie historische inleiding). Het oostelijk deel van de straat loopt van zuid naar noord tussen Kleine Asstraat en Lekestraat en paalt ten oosten aan de kerk en het kerkhof van "De Mokker".

In 1930 wordt de Ommegangstraat aangelegd. In hetzelfde jaar wordt de Kleine Asstraat ten zuiden van de Ommegangstraat aangelegd. Deze aanleg valt samen met de bouw van de parochiekerk van "De Mokker". Pastoor Leonard Lootens schetste reeds vóór de Eerste Wereldoorlog het stratenplan rondom de huidige (toen nog te bouwen) kerk, school en kerkhof. De straat werd aanvankelijk in de volksmond "Kerkstraat" genoemd maar aangezien er in het dorpscentrum al een Kerkstraat was, werd Ommegangstraat gekozen naar de jaarlijkse, naoorlogse ommegang voor Onze-Lieve-Vrouw van de zeven smarten (1951), een verdere uitwerking van de bestaande vooroorlogse Mariaprocessie.

De straat wordt gekenmerkt door aaneengesloten bebouwing vanaf de jaren 1930. Tevens recente villabouw. Nummer 22: huis uit de jaren 1950, met Marianisje boven de deur. Nummer 32: huis uit de jaren 1930-1940, baksteenbouw van twee bouwlagen onder plat dak, markerende borstwering met gecementeerde stukken met glaskorrels.

 • HEUS J., Arenberg en Koekelare, in Spaenhiers; Jaarboek, jg. 5, 1997, p. 79-84.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Kerkhof en Maria-ommegang

 • Omvat
  Oorlogsgedenkteken

 • Omvat
  Parochiekerk van de Mokker

 • Is deel van
  Koekelare


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Ommegangstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15672 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.