Geografisch thema

Sint-Jorisstraat

ID
15682
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15682

Beschrijving

Kort verbindingsstraatje tussen de Dorpsstraat en de Noordomstraat. Op de oosthoek van het Sint-Jorisstraatje en de Dorpsstraat bevond zich de herberg waar de Sint-Jorisgilde (de kruisboogschutters) haar gildehuis had. De "besorghers van St Jorisgilde" worden vermeld in de kerkrekeningen van 1566. In de grote tuin stonden de doelen voor de schutters opgesteld. Wanneer dit hoekhuis - ook erg beeldbepalend voor de Dorpsstraat - afgebroken werd in 2002, deed het dienst als postkantoor (vermoedelijk sinds de tweede helft van de 19e eeuw geen herberg meer).

In de ommeloperkaart van 1705-1711: "een erfve met dherberghe Sin Joris daerop staende ende met eenen boogaert noort daerom ende nocht een stick lants oost demselves boogaert oostwaert inne een cleen straetkin ande de westsijde halfs medeghemeten".

De kruisboogschutters kenden nog een heropleving na de Franse revolutie. Na de crisis van de jaren 1840-1850 gingen de Sint-Jorisgilde en de Sint-Sebastiaansgilde samen schieten op het "Schuttershof" (zie Sint-Sebastaansplein).

De straat wordt net als het Sint-Jorisplein gekenmerkt door het voormalig veevoeder- en kunstmestbedrijf Pyck van 1929.

  • HEUS J., Documentatie over schuttersgilden in Koekelare, de oudste sportclubs, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 16, 2008, p. 85-129.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Jorisstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15682 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.