Geografisch thema

Veldstraat

ID
15694
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15694

Beschrijving

Straat met een kronkelend tracé die vanaf het dorpscentrum zuidelijk naar Bovekerke loopt. De straat kruist de Litterveldstraat en de Westveldweg. Over de Westveldweg loopt de straat nog kort door tot op de Provinciebaan. Ten westen van de Litterveldstraat tot aan de Provinciebaan is het tracé recht. Het volledige tracé is als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778).

Het zuidelijk deel van de straat (gebied tussen Westveldweg, Provinciebaan en Litterveldstraat) wordt anno 2009 nog steeds gekenmerkt door bosgebied. Dit bosgebied is op de Ferrariskaart nog veel ruimer, is aangeduid als "Welfvenestbosch", en sluit aan bij het "Bovekerckebosch" ten zuiden van de Provinciebaan. Hierbij wordt verwezen naar het Arboretum of "Domeinbos Koekelare" (zie Bovekerkestraat). Het noorden van de straat is op genoemde kaart omringd door akkergebied.

Het noorden van de straat, aansluitend bij de dorpskom, kent een vrij drukke bebouwing, een situatie die nog niet aangegeven is op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Aaneengesloten bebouwing van breedhuizen één à twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Nummer 27: laag arbeidershuisje, met gewijzigd parement en muuropeningen. Nummers 22-35 vormt een eenheidsbebouwing van diephuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw (nummers 22-35). Het begin van de straat wordt ook bepaald door de molenromp van de "molen Van Ghillewe", een stenen bergmolen in 1837 gebouwd op de hoek van de Zuidstraat en de Brouwerijstraat.

Nummer 97: aan de straat gelegen kleine hoeve, als site reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). De huidige bestanddelen dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw en of het eerste kwart van de 20ste eeuw. Het huis aan de straat heeft een vernieuwd parement, aansluitend nutsgebouw met laadvenster. Op het achtererf met boomgaard, schuurtje onder zadeldak (rode Vlaamse pannen) en bakhuis met lager ovenhuisje (zadeldaken met rode Vlaamse pannen). Nummer 109: vrijstaand huis uit de jaren 1920-1930, rode baksteenbouw met geaccentueerde voeg, twee bouwlagen onder pannen zadeldak, heiligennis in een geriemde omlijsting van grijs gesmoorde baksteentjes. Nummer 149: huis van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak, naar verluidt in 1927 gebouwd, getoogde muuropeningen onder strek, bewaard houtwerk; rechts aansluitend lager, verbouwd volume onder zadeldak (rode Vlaamse pannen), als dusdanig reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Ongeveer ten zuiden van de Hoogkwartierwegel volgt een meer landelijk gebied met verspreide hoevebouw. Ten noorden van de bosrand klein gehucht met kleine (boerenarbeiders)huisjes, mogelijk te typeren als boskantershuisjes.


Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen in spiegelbeeldschema

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Samenstel van dorpswoningen

 • Omvat
  Wijkschool De Toekomst

 • Is deel van
  Koekelare


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Veldstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15694 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.