Geografisch thema

Westmeetstraat

ID
15699
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15699

Beschrijving

Straat met een licht gebogen tracé vanaf de Leegtestraat/ Asstraat/ Lekestraat over de Binnenstraat (gehucht "De Mokker"), loopt verder in de Zandestraat en vormt zo de verbinding tussen "De Mokker" en Zande. Enkele haakse bochten.

Het element 'meet' (= maat) in Westmeetstraat en Oostmeetstraat verwijst naar de turfgraverij. Deze weg (vanaf Zandemolen, Zandestraat, Westmeetstraat, Leegtestraat) verbond Zande met Vladslo (Diksmuide). Oudste vermelding van "Ter meet" in 1364: "ande Westside vande strate die gaat ter meet waerd". In de kerklegger van 1522: "ligghende in Couckelaere (…) ter Meet (…) oostsuudoost van huerlieden hofstede ter Meet (…) metten westhende upden meetwech".

Op de Atlas der Buurtwegen maakt ook het deel van de Zandestraat tussen de Westmeetstraat en de Wulfaertdijk deel uit van "chemin nr. 9 du ruisseau dit Lekedyk au hameau de Mokker" of de "Westmeetstraat". Dit tracé is als dusdanig reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778).

Het westelijke deel van de straat en vooral dan het deel tussen de Langewegel en de Binnenstraat vormt een gehuchtje aansluitend bij het gehucht "De Mokker". Nummer 37: huis uit het interbellum, anderhalve bouwlaag onder zadeldak, rechthoekige muuropeningen onder betonnen latei met afgeschuinde hoeken (vernieuwd houtwerk), links aansluitend lagere garage, poort onder ijzeren I-profiel met rozetten. De in 1876 ingewijde Lourdeskapel (bij nummer 25) vormde een bedevaartsoord.

Het deel van de straat ten oosten van de Binnenstraat, naar de Zandestraat is anno 2008 landelijk gebied met weilanden afgezoomd met knotwilgen en verspreide hoevebouw. Nummer 67: hoeve zogenaamd "CROMMESCHEURE" (houten naambord), site reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846), anno 2008 is enkel het toegangshek tussen witgeschilderde betonnen pijlers en het boerenhuis met geïncorporeerde stalling bewaard, rode baksteenbouw onder pannen zadeldak, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, getoogde muuropeningen, zijgevel met laadluik en topstuk, achtergevel gecementeerd met schijnvoegen.

Nummer 75: licht achterin gelegen hoeve als dusdanig reeds aangeduid met losse bestanddelen op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846), het witgeschilderde boerenhuis is met jaarankers "1869" in de rechter zijgevel gedateerd, anderhalve bouwlaag met in de halve verdieping rondboogvenstertjes, voorts gewijzigde muuropeningen. Schuur met geïncorporeerde stalling, rode en gele baksteenbouw onder pannen zadeldak, korfboogpoort.

 • ARREN R., HEUS J., Onderwijs in Koekelare 19de eeuw, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 11, 2003, p. 161.
 • DE FLOU K., Woordenboek der Toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel 10, Brugge, 1930, kolom 358; deel 11, Brugge, 1930, kolom 979.
 • SEYS R., De Catstraat in Koekelare, in Coclariensia. Driemaandelijks tijdschrift Gemeentelijke kring voor heemkunde Groot-Koekelare, jg. 6, nr. 3, 1991, p. 36.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Kapel van de Mokker

 • Omvat
  Pijlerkapel

 • Is deel van
  Koekelare


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Westmeetstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15699 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.