Geografisch thema

Burgemeester Van Ackerestraat

ID
15706
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15706

Beschrijving

Landelijke weg met een licht gebogen straat vanaf de Rozenstraat in het zuidoosten van Bovekerke tot aan de straat Molenhoek, op de grens met Werken (Kortemark). Op die gemeente loopt de straat verder als de Bovekerkemolenstraat. Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) aangeduid als "chemin nr. 6" of de "Zuydstraet". Eerste vermelding van de "Zuutstraete" in 1610. De benaming Zuidstraat is nog in voege in 1959 (zie kaart van de gemeente in "Dit is West-Vlaanderen"). De Zuidstraat te Bovekerke was de tegenhanger van Noordstraat, gepositioneerd ten opzichte van de belangrijke verbinding de Portweg. Wellicht komt de huidige naamgeving pas tot stand in 1971 na de fusie, om verwarring met de Zuidstraat in Koekelare te vermijden. Het is niet duidelijk of de naamgeving verwijst naar Pieter Van Acker (Ruddervoorde 1760-Bovekerke 1850), burgemeester te Bovekerke onder meer in de periode 1814-1815, de zogenaamde honderd dagen, dan wel naar Albert Van Acker (Bovekerke 1813-1865), burgemeester in 1854-1865 en tot de adel verheven. Landbouwer Albert Van Acker voert tijdens zijn ambtstermijn als burgemeester onder meer een nieuw politiereglement (1856) in en stimuleert de aanleg van de eerste steenweg in kasseien te Bovekerke (zie Vladslostraat). Beide burgemeesters woonden op een hoeve in de Zuidstraat.

Het huidige tracé gaat minimaal terug op de Ferrariskaart (1770-1778). De weg is op dat ogenblik afgezoomd met bomen en de bebouwing bestaat uit een aantal verspreide hoeves in een boomgaard. Alle zijn langs de weg gelegen met uitzondering van een achterin gelegen site binnen een ronde omwalling (met oprit tegenover Burgemeester Van Ackerestraat nummer 20). Deze site wordt al niet meer afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846).

Landelijke weg met verspreide hoevebouw. Nummer 16/ Middelstraat: boerenhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, teruggaand op een 18de-eeuwse site, zie aanduiding van twee parallelle gebouwen in een boomgaard op de Ferrariskaart (1770-1778). Erf met restant van een boomgaard, onverharde erfoprit aan de straat gemarkeerd door twee oude lindes. Op de hoek met de Middelstraat, beeldbepalende kapel. Geelbakstenen tweewoonst in spiegelbeeldschema, onder zadeldak (rode mechanische pannen). Getoogde muuropeningen (vernieuwd houtwerk). Links aanbouw van stal onder lessenaarsdak. Achterliggend geelbakstenen bakhuis onder zadeldakje. Nummer 22: boerenarbeidershuis uit het einde van de 19de eeuw of het begin van de 20ste eeuw; rode baksteenbouw onder vernieuwd pannen zadeldak, getoogde muuropeningen onder strek, zijgevel met heiligennisje en gekoppelde rondboogvensters.

 • DE FLOU K., Woordenboek der Toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel 18, Brugge, 1938, kolom 692.
 • De Kooklarenoeneroute, Gemeentebestuur Koekelare, 1990, p. 21.
 • Gemeente Bovekerke, in DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen, deel 1, Brugge, 1959, p. 189-192.
 • SEYS R., Bovekerke. Merkwaardige grafmonumenten, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 8, 2000, p. 17-25.
 • VAN ACKER L., Rond de honderd dagen te Bovekerke, in Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, jg. 71, nr. 4, 1970, p. 346-350.
 • VAN ACKER L., West-Vlaamse gemeentelijke politiereglementen. II, Het politiereglement van Bovekerke uit 1856, in Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskunde, jg. 100, nr. 2, 2000, p. 122-123.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve De Lange Scheure

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve

 • Is deel van
  Bovekerke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgemeester Van Ackerestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15706 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.