Geografisch thema

Noordstraat

ID
15713
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15713

Beschrijving

Straat met een gebogen tracé tussen de Bovekerkestraat en de Vladslostraat. De Noordstraat te Bovekerke was de tegenhanger van Zuidstraat (huidige Burgemeester Van Ackerstraat), gepositioneerd ten opzichte van de belangrijke verbinding de Portweg. Het huidige tracé gaat minimaal terug op de Ferrariskaart (1770-1778) waar de weg is weergegeven als een dreef waarlangs verspreide bebouwing en akkers en weiden. Op de Atlas der Buurtwegen van circa 1846 is de straat aangeduid als "chemin nr. 3 de Vladsloo à Couckelaere" of als de "Noordstraet". De bebouwing van kleine arbeidershuizen aan de Noordzijde van de straat sluit aan bij deze van het gehucht Moscou. Het zuidelijke deel van de straat wordt dan nog getypeerd door een verspreide landelijke bebouwing met verspreide hoevebouw.

Anno 2009 wordt het noorden van de straat getypeerd door een meer aaneengesloten bebouwing met kleine arbeidershuizen, aansluitend bij de huisjes van het gehucht en de straat Moscou; het zuiden van de straat is nog landelijk met verspreide hoevebouw. Aan het begin van de straat, meer aaneengesloten bebouwing, voornamelijk van kleine arbeidershuizen uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Nummer 26 van 1922, zie muurankers: witgeschilderde baksteenbouw van anderhalve bouwlaag onder zadeldak (rode mechanische pannen), links lagere staltravee, rechts aanbouw onder lessenaarsdak met gecementeerde zijgevel met beluikte venstertjes, voorts rechthoekige muuropeningen onder betonnen lateien, vernieuwd houtwerk. Nummer 32: roodbakstenen huis van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak, verzorgd baksteenmetselwerk van de voorgevel en betonnen lateien met siermotief. Nummer 33: grote woning uit het interbellum, twee bouwlagen onder pannen zadeldak, beglaasd heiligennisje boven de deur. Nummer 41: kleine woning uit het interbellum, rode baksteenbouw met beschilderde gecementeerde plint met siermotieven, pannen zadeldak met breed klimmend dakvenster, rechthoekige muuropeningen onder betonnen latei met siermotief, bewaard witgeschilderd houtwerk onder meer schuifraam.

Voorts landelijk gebied met verspreide hoevebouw. Nummer 63: licht achterin gelegen hoeve in kern daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, als site met L-vormige bestanddelen reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen van circa 1846. Actueel is het bakstenen boerenhuis met een aansluitende stalling onder zadeldak (rode Vlaamse pannen) en een bakhuisje met lager ovenhuisje bewaard; aangepaste muuropeningen. Nummer 78: achterin gelegen hoeve, als dusdanig reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (circa 1835), met drie bestanddelen in een U-vormige opstelling, gelegen binnen een boomgaard. Anno 2008 bewaart het boerenhuis een 19de-eeuws kern: witgeschilderde en gecementeerde baksteenbouw onder pannen zadeldak, licht getoogde muuropeningen met vernieuwd houtwerk. De schuur en de stalling hebben een meer verbouwd karakter.

 • Kadasterarchier West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Bovekerke, 1943 I/8, 1947/4 (nr. 78).
 • DE FLOU K., Woordenboek der Toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel 11, Brugge, 1930, kolom 598.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Kapel

 • Is deel van
  Bovekerke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Noordstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15713 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.