Geografisch thema

Oudstrijdersstraat

ID
15714
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15714

Beschrijving

Korte verbindingsstraat tussen de Bovekerkestraat en de Populiereweg, loopt via een L-vorm uit op de Populiereweg. De straat is aangelegd in 1905 (zie nummer 1).

Op een prentkaart uit het begin van de 20ste eeuw heet de straat "Kloosterstraat", verwijzend naar nummer 4, een klooster en school, gelegen in het L-vormige stuk naar de Populiereweg. In 1841 wordt op initiatief van de pastoor een armenschool voor meisjes gesticht te Bovekerke. Juffrouw Theresia De Poorter stelt haar eigen huis ter beschikking voor deze school. In 1846 verleent de adellijke baron de Crombrugghe de Piquendaele van het nabij gelegen kasteel van Vladslo (Diksmuide) steun voor de bouw van een nieuwe school met een klaslokaal en een woonhuis voor twee juffrouwen. In 1847 stichten de juffrouwen de congregatie zusters van de Heilige Vincentius. In 1909 treden deze zusters toe tot de congregatie van de zusters van Maria van Pittem. Het klooster uit de tweede helft van de 19de eeuw was een langgestrekt gebouw van twee bouwlagen onder pannen zadeldak met dakruitertje. In 1956-1958 wordt een nieuwbouw met klooster en school (anno 2009 vrij onderwijs, kleuter- en lager onderwijs "De negensprong") gerealiseerd: witgeschilderde baksteenbouw van één à twee bouwlagen onder zadeldak, grote rechthoekige muuropeningen met blokramen. De toegang tot de school bevindt zich aan het pleintje ter hoogte van de Populiereweg: grote rechthoekige deuren, brede luifel op ijzeren palen. Het eigenlijke klooster is opgetrokken in een betonskelet met witgeschilderde betonnen ritmering en invulling met bruine sierbaksteen. Bettonen luifel met opschrift "ZUSTERS VAN MARIA", erboven balkon. Het blauwhardstenen wapenschild van de adellijke familie de Crombrugghe de Piquendaele, is uit het oude klooster gerecupereerd en ingewerkt in de muur.

De straat wordt ten westen getypeerd door de kerkomgeving (de romaanse toren met het portaal, het oorlogsgedenkteken, het kerkhof, zie Bovekerkestraat). Ten oosten door een aaneengesloten bebouwing: nummers 1 en 3 zijn gebouwd bij de aanleg van de straat circa 1905 (nummers 1, 3). Nummers 5-7 is de zogenaamde "Sint-Gertrudisreke", een sociaal woonproject gerealiseerd door de Sociale Bouwmaatschappij De Mandel.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Bovekerke, 1905/6.
 • DEWILDE M., STAELENS G., Bovekerke en z'n kerktoren, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 6, 1998, p. 112-113.
 • GHYSELEN J., Anderhalve eeuw onderwijs in Boverkerke, in Spaenhiers. Jaarboek, jg. 6, 1998, p. 35-46.
 • SEYS R., Koekelare, gisteren en op de drempel van morgen. Een verzameling foto's, prentkaarten en tekeningen, met beknopte historische en andere toelichtingen, Sint-Niklaas, 1987, p. 84 (iconografie).

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Woonwinkelhuis

 • Is deel van
  Bovekerke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oudstrijdersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15714 (Geraadpleegd op )