Geografisch thema

Dweersstraat

ID
15720
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15720

Beschrijving

Oorspronkelijke hoofdstraat van Zande, aanzettend ter hoogte van de Sint-Andrieskerk aan de Sint-Andriesstraat en westelijk verder lopend tot aan de Kapellestraat via een gebroken tracé. Huidig tracé gaat terug op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) gekopieerd door Pieter Claeissens in 1601 waar ze is weergegeven met een zestal bebouwde sites, de dichtst bebouwde straat op dat ogenblik. Quasi onveranderde weergave op een kaart van 1760 met de landerijen van de kartuizers van Brugge. Op de Ferrariskaart (1770-1778) loopt de straat doorheen akkers en weiden en bestaat de bebouwing uit een aantal kleine hoeves in een boomgaard. Op het primitief kadasterplan (circa 1834) aangeduid als "Dweersweg" en op de Atlas der Buurtwegen van circa 1846 als "chemin de Zande au ruisseau dit Cloedt ledeken dit Dweersweg". Oorspronkelijk werd de benaming ook gebruikt voor de huidige Pereboomstraat. Deze oorspronkelijke Dweersstraat vormde aldus de hoofdstraat van Zande. De benaming Dweersstraat kan verwijzen naar een dwarsverbinding.

Anno 2009 straat met landelijk karakter. De verspreide hoevebouw gaat minimaal terug op de 18de eeuw (nummer 1 en nummer 4). Ter hoogte van de dorpskern van Zande een vijftal vrijstaande villa’s uit de jaren 1990-2000 langsheen de straat.

  • Rijksarchief Brugge, Fonds Kaarten en Plannen, nr. 184: Kaart met landerijen van de kartuizers van Brugge gelegen te Zande in de watering van Gistel West over de ware, 1760.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve in L-vorm

  • Omvat
    Schuur van 't Waaiboerhof

  • Is deel van
    Zande


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dweersstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15720 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.