Geografisch thema

Korkentapstraat

ID
15722
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15722

Beschrijving

Overwegend rechte straat die de gemeentegrens met Leke (Diksmuide) verbindt met die met Moere (Gistel). Volgens K. De Flou zou de benaming verwijzen naar de verdwenen herberg "Kork en Tap". Deze herberg wordt voor het eerst vermeld in een acte van 1556 "een herberghe hierup staende dictum den cortentap". In 1756 is deze naam reeds verbasterd tot "den corcken tap". Een kaart van 1821 situeert herberg "den korten tap" ten noordoosten aan het kruispunt van de Korkentapstraat en de Kapellestraat. Het primitief kadasterplan (circa 1834) geeft de benaming "Korkentap Cabaret" weer. De kaart van 1821 duidt de straat aan als "de moerstraete nu kalsyde van Leke op Moerdyck". De Atlas der Buurtwegen (circa 1846) geeft de benaming "Route de Dixmude à Bruges" en een kaart van het Militair Carthografisch Instituut van 1860 "Moerdijk". Vroegere benaming was Provinciebaan, huidige benaming dateert van 1 januari 1971 (zie gemeentefusie met Koekelare).

De straat is voor het eerst weergegeven op de grote kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) gekopieerd door Pieter Claeissens in 1601 als een dicht bebouwde straat: langsheen het overwegend recht tracé bevinden zich aan weerszijden bebouwde sites. Zelfde weergave op de Ferrariskaart (1770-1778), maar hier vormt de straat duidelijk de grens tussen twee verschillende soorten percelen: ten noorden van de Korkentapstraat zijn de percelen groot en onregelmatig van vorm, ten zuiden zijn alle percelen smal, regelmatig, omhaagd en repelvormig. Dit kan verklaard worden als veenderij (zie historische inleiding). Op het primitief kadasterplan (circa 1834), een kaart van 1837 en de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) is de bebouwing grotendeels hetzelfde gebleven. Vanaf 1834 bevindt zich op de hoek met de Zandestraat een windkoren- en oliemolen van de erfgenamen van Jacobus Le Noir uit Oostende. Deze molen wordt in 1932 afgebroken.

In 2009 een brede, geasfalteerde weg, met behouden landelijk karakter. Verspreide historische hoeves. Hoeve Korkentapstraat nummer 8 is afgebeeld op een kaart van 1760 als een omwalde hoeve bestaande uit twee gebouwen in een haakse opstelling. Zelfde weergave op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) en aanduiding als "Ferme Storme". Nu bewaarde constellatie maar grondig verbouwd woonhuis. Weinig bijkomende nieuwbouw, huidig gebouwenbestand gaat grotendeels terug op de 19de-eeuwse bebouwing.

 • Rijksarchief Brugge, Fonds Kaarten en Plannen, nr. 184: Kaart met landerijen van de kartuizers van Brugge gelegen te Zande in de watering van Gistel West over de ware, 1760 (Korkentapstraat nr. 4).
 • Rijksarchief Brugge, Fonds Kaarten en Plannen, nr. 890: Perceelsgewijze kaart met een boerderij en landerijen te Zande, in de Kerkpolder, dichtbij de steenweg van Leke naar de Moerdijk, einde 18de eeuw.
 • DE FLOU K., Woordenboek der Toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1914-1938.
 • VAN 'T HOF P., SEYS R., Klein Zande-ke adieu. Een klein stukje geschiedenis van een klein gemeentje. Met een In memoriam door Raf Seys, Koekelaere, 1977, p. 20, 22.

Bron: VANNESTE P. & BAERT S. met medewerking van BOONE B., CREYF S. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Koekelare, Deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Baert, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  De Rosmolenhoeve

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Hoeve De Neuteboom

 • Omvat
  Hoeve in U-vorm

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw Nood Zoekt Troost

 • Is deel van
  Zande


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Korkentapstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15722 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.