Geografisch thema

Pereboomstraat

ID
15724
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15724

Beschrijving

Landelijke straat met licht kronkelend tracé, leidend van de Sint-Andriesstraat in de dorpskern naar de Speersweg. Tot 30 maart 1980 aangeduid als Dweersstraat. Deze oorspronkelijke Dweersstraat vormde aldus de hoofdstraat van Zande. Huidig tracé gaat terug op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) gekopieerd door Pieter Claeissens (1601) waar de straat is weergegeven als een landelijke weg zonder bebouwing. Op de Ferrariskaart (1770-1778) is de weg als enige in de gemeente langs weerszijden met bomen afgezoomd. Dit houdt mogelijk verband met de aanwezigheid van het fonciershof van de "heerlijkheid Guysen". De bebouwing bestaat uit twee hoeves langs de noordzijde (nummer 1 en nummer 3) en een kleinere ten zuiden bij de aansluiting op de Zandestraat (nummer 2). Zelfde weergave op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) maar hier zijn langs de zuidzijde twee verlaten sites waarvan enkel de omwalling is bewaard gebleven afgebeeld. Op deze kaart wordt de weg "chemin de la ferme dite Judewelge au chemin dit Speresweg" genoemd.

Landelijke straat met een bewaarde 18de-eeuwse hoeve (nummer 1) en een 19de-eeuwse hoeve (nummer 3), tevens recente villa op een perceel dat reeds in de 18de eeuw bebouwd was (nummer 2).


Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve Speershof

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw

 • Omvat
  Omwalling

 • Is deel van
  Zande


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pereboomstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/15724 (Geraadpleegd op )