Geografisch thema

Ramberg

ID
15750
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15750

Beschrijving

Als aloude verbindingsstraat tussen de "bovenstad" en de "laagstad" en behorend tot de historische stadskern binnen de eerste omwalling, leidt de Ramberg met een smal gebogen en sterk afdalend, gekasseid tracé van de Naamsestraat naar het langwerpige Pater Damiaanplein, waarop zij trechtervormig uitmondt. De huidige straatnaam is eigenlijk een verbastering van de vroegere, in de 14de en 15de eeuw vermelde benamingen "Raemstreetken" en "Raembergh", die zouden verwijzen naar een hier eertijds gesitueerd raamhof waar lakenwevers het gevolde laken op rekken spanden en droogden.

Op oude iconografische documenten figureert de Ramberg als een sfeervolle straat met een karakteristieke kleinschalige privébebouwing samengesteld uit oude kernen en typische gevelwanden met 19de-eeuws uitzicht, aan de noord- of pare zijde onderbroken door vrij lange tuinmuren - heden vervangen door de ommuring van het klooster van de paters Heilige Harten-Picpussen en het Damiaancentrum (Sint-Antoniusberg nr. 3-5, 11) - en beneden, aan de voet van de helling, sinds eeuwen ingenomen door de Sint-Antoniuskapel (Pater Damiaanplein). Aan de oost- of onpare zijde werd, op nr. 7 na, het vroegere straatbeeld in een recente periode gewijzigd door vernieuw- en nieuwbouw in het eerste straatgedeelte en de inplanting van een schaalverbrekend hotelcomplex als hoeksluiting met de Schapenstraat, en heel recent nog, naast het "Sint-Jozefshof", ter plaatse van nr. 27-31 de sloop van een minstens tot de 17de eeuw opklimmend diephuis en twee woonhuizen met 19de-eeuws neoclassicistisch voorkomen (voorheen de provincialaatsgebouwen van de paters Heilige Harten) in functie van een gedeeltelijke "renovatie" en gedeeltelijk nieuwbouw met appartementen.

 • Afdeling ROHM Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, Ramberg nr. 27-29 (2007).
 • Stadsarchief Leuven, Kaarten en Plannen: primitieve kadasterkaart (1813-1819/1825), kadasterplan 1850; Fotocollectie: oude prentkaarten, fototheek album 2de reeks 3/6 Ramberg.
 • GALLICIA L., Het Pater Damiaanplein te Leuven, in Jaarboek 2005 van het Leuvens Historisch Genootschap, Leuven, 2005, p. 23-60.
 • PEETERS M., Gids voor Oud-Leuven, Antwerpen, 1983, p. 193-195.
 • PEETERS M., Leuven Weleer. Naar de Biest en tot aan de Westhelling: Brusselsestraat, Kapucijnenvoer, Fonteinstraat...., deel 5, Leuven, 1989, fig. 24c/d-28a/b.
 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 230, 504-505.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Devotiesite Hof van Sint-Jozef

 • Omvat
  Tweegezinswoning ontworpen door A. Stevens

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ramberg [online], https://id.erfgoed.net/themas/15750 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.