Geografisch thema

Scharynckweg (Zande)

ID
15780
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15780

Beschrijving

Straat met gebroken tracé aanzettend aan de gemeentegrens met Leke (Diksmuide) en overgaand in Moerdijkbeek-West op grondgebied Koekelare. De benaming verwijst naar de "Scharincgracht" een waterloop te Zande voor het eerst vermeld in 1473 als "scarincgracht" en afkomstig van een toponiem te Zande, Koekelare en Moere (Gistel), "de Scaringhe", met eerste vermelding in 1367. Huidige benaming is in gebruik sinds 1 januari 1971 (gemeentefusie met Koekelare). Daarvoor werd de straat aangeduid als "Moerdijkbekestraat", de Moerdijkbeke is een andere naam voor de Scharynckgracht.

Huidig tracé gaat minimaal terug op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) gekopieerd door Pieter Claeissens (1601) waar de straat aangeduid is als "lekedic" en ze de zuidelijke grens van het "Camerlinx ambacht" vormt. Op grondgebied Zande bestaat de bebouwing uit een vijftal gebouwen ten westen van de huidige Zandestraat. Op de Ferrariskaart (1770-1778) is de straat afgebeeld als een onverharde smalle weg met schaarse bebouwing omgeven door omhaagd akkerland met repelvormige perceelsstructuur. Zelfde weergave op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) met zeer schaarse en kleinschalige bebouwing. Landelijke straat met verspreide bebouwing.

  • DE FLOU K., Woordenboek der Toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1914-1938.
  • VAN 'T HOF P., SEYS R., Klein Zande-ke adieu. Een klein stukje geschiedenis van een klein gemeentje. Met een In memoriam door Raf Seys, Koekelaere, 1977, p. 21.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Scharynckweg (Zande) [online] https://id.erfgoed.net/themas/15780 (Geraadpleegd op )