Geografisch thema

Zandestraat (Zande)

ID
15781
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15781

Beschrijving

Lange weg die de dorpskern van Zande verbindt met die van Koekelare (zie Zandestraat op grondgebied Koekelare). De straat vormt ter hoogte van de dorpskern het verlengde van de Sint-Andriesstraat en loopt dan verder in zuidoostelijke richting. Huidig tracé gaat grotendeels terug op de weg die reeds is weergegeven op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) gekopieerd door Pieter Claeissens (1601). Op dat ogenblik is er geen bebouwing langsheen de weg. De Ferrariskaart (1770-1778) toont de Zandestraat als landelijke weg met twee hoeves ten zuidoosten. Op het primitief kadasterplan (circa 1834) is het perceel op de hoek met de Korkentapstraat bebouwd met een windkoren- en oliemolen en bijhorende molenaarswoning. Toenmalige eigenaars waren de erfgenamen van Jacobus Le Noir uit Oostende die de molen verpachtten aan Bernard Verlinde uit Zande. In 1932 wordt de molen afgebroken. Op de andere hoek is een hoevetje met drie kleine vrijstaande gebouwen opgetekend. Zelfde weergave op de Atlas der Buurtwegen (circa 1846) waar de weg is aangeduid als "chemin de Zande à Couckelaere dit Zandestraat".

Straat met schaarse bebouwing die is geconcentreerd aan het kruispunt met de Korkentapstraat.

  • VAN 'T HOF P., SEYS R., Klein Zande-ke adieu. Een klein stukje geschiedenis van een klein gemeentje. Met een In memoriam door Raf Seys, Koekelaere, 1977, p. 21.

Bron     : Vanneste P. & Baert S. met medewerking van Boone B., Creyf S. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Koekelare met deelgemeenten Bovekerke en Zande, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL46, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Baert, Sofie, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Dorpswoning van 1898

  • Is deel van
    Zande

  • Is gerelateerd aan
    Zandestraat (Koekelare)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zandestraat (Zande) [online] https://id.erfgoed.net/themas/15781 (Geraadpleegd op )