Geografisch thema

Abdijhoek (Zedelgem)

ID: 15783   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15783

Beschrijving

Bochtige landweg vertrekkend vanaf de Loppemsestraat en voortgezet op grondgebied Loppem waar de straat aansluit op de Torhoutsesteenweg. De straat ligt in de noordoosthoek van de gemeente Zedelgem en loopt op grondgebied Loppem in een wijde bocht tot tegen de grens met Sint-Andries (zie Brugge, Sint-Andries). Het begin van de straat wordt gekruist door de Zabbeek. De naam is afkomstig van de nabij gelegen abdij Zevenkerken (zie Sint-Andries).

In de ommeloper van 1674 beschreven als "Veltstraete" en "straete die naer 't velt loopt". Op de Ferrariskaart (1770-1778) loopt de omhaagde weg hoofdzakelijk door veldgebied.

Op de Atlas der Buurtwegen (1844) vormt het Zedelgemse wegdeel een geheel met Chemin n° 25, "Zaggebroekstraat, chemin du cabaret dit l'Aigle à la petite ferme de De Vleesschouwer par celles Depleyne & Cools Charles" (zie Zaggebroekstraat). Op grondgebied Loppem aangeduid als Chemin n° 8, "Chemin de la chaussée de Thorout à Bruges près de champ dit Vanockerhoutveld au lieu dit Pleine (Zedelghem)". Volgens de Atlas betreft het hier een servitude of bedieningsweg.

Van oudsher schaarse bewoning bestaande uit enkele hoeves zoals te zien op de Ferrariskaart. Oudste bebouwing gaat terug tot circa 1870.

  • CAPPON G., De Ommeloper en het plan naar P.C. Popp. 2de en 3de begin, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 15, nr. 2, 1994, p. 43, p. 53.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Is deel van
    Zedelgem

  • Is gerelateerd aan
    Abdijhoek (Loppem)