Geografisch thema

Collevijnstraat

ID: 15789   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15789

Beschrijving

Bochtige straat, vertrekkend vanaf de Hoge Vautestraat vlakbij de Torhoutsesteenweg en doodlopend tegen de spoorweg Brugge-Kortrijk (sedert 1846), die tevens de grens met Veldegem vormt. Het zuidelijk wegdeel ligt gedeeltelijk op grondgebied Veldegem.

Restvak van de oude weg tussen Brugge en Ieper (zie Oude Ieperweg, Loppem), in onbruik geraakt door de aanleg van de Torhoutsesteenweg. Staat als voetweg aangeduid op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode. Vormt op de Atlas der Buurtwegen (1844) samen met de huidige Veldegemsestraat (gedeeltelijk) en Hutstraat Chemin n° 8, "Colvynstraet. Chemin du cabaret dit le Lion d'or vers Ruddervoorde". Aan de oostzijde van de spoorweg op grondgebied Veldegem verder gezet als Veldegemsestraat (zie Veldegem) en Hutstraat (zie Veldegem).

Op de hoek met de Hoge Vautestraat staat oorspronkelijk de zogenaamd "Leeuwkapel". De inplanting van een ambachtelijke zone langs de Collevijnstraat maakt de verbreding van de ingang van de weg noodzakelijk. Daarom worden in februari 2001 een aantal huizen afgebroken en de kapel verplaatst naar de ingang van de begraafplaats aan de Stijn Streuvelsstraat. Woonstraat met enkele vrijstaande woningen uit de 20ste eeuw.

  • SCHREEL R., Kapelletje wordt in een keer verplaatst, in Het Nieuwsblad, 6 februari 2001.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties