Geografisch thema

Otterstraat

ID
1579
URI
https://id.erfgoed.net/themas/1579

Beschrijving

Eén van de hoofdassen vertrekkend van de Grote Markt namelijk beginpunt van de van het westen naar het zuidoosten lopende as Turnhout-Retie via Oud-Turnhout; samen met de Patersstraat de eerst bebouwde straat van de stad; reeds in 1280 verkeer naar het Rijnland. Het lager gelegen straatgedeelte ter hoogte van de Klinkstraat refereert aan de thans overwelfde Mazebeek; de verbreding ter hoogte van de Bentel- en Draaiboomstraat wijst op een latere straatverlenging.

In de straat was de zogenaamde "Hogermolen" gelegen, een houten graanwindmolen, reeds vermeld in 1403, oorzaak van de brand in 1686 die de hele zuidkant van de straat vernielde, later heropgebouwd en in 1882 afgebroken.

De huidige bebouwing wordt bepaald door nieuwbouw afgewisseld met burger- en herenhuizen waarvan meestal slechts de tweede bouwlaag verwijst naar de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw met al dan niet een oudere kern: de nummers 1, 12, 14, 18, 29, 32, 62, de gevel van laatst genoemde dateert van 1921 naar ontwerp van J. Luyts; de nummers 72-74, twee woningen met winkel gebouwd circa 1911, opvallend zijn de ijzeren vensterleuningen met engelenfiguren; de nummers 76-78, 96-100, 106-108, laatst genoemde met vier oculi in de verankerde zijgevel waarnaast het zogenaamde "Notegangske" de verbinding maakt met de Kwakkelstraat; nummer 110 met uitgewerkt geveltje van één travee, de nummers 111, 113, 131; nummer 133 met tuitgevel; muurvlechtingen in de achtergevel van de nummers 5-7 duiden op oudere kern.

Achter de bebouwing ingeplante bedrijfsgebouwen, opklimmend tot het vierde kwart van de 19de of eerste kwart van de 20ste eeuw onder meer achter de nummers 13, 49.

Naar de Steenweg op Mol toe meer banale, kleinschalige bebouwing uit vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw met sporadisch vrij intacte arbeiderswoningen namelijk de nummers 71-73, 144, 157, 181, 184,.... De nummers 3, 36, 103, 107, 146 met oorspronkelijke, houten winkel- of cafépui. Onze-Lieve-Vrouwebeelden onder meer op nummer 32/Draaiboomstraat uit circa 1926, ter hoogte van nummer 37 uit het derde kwart van de 20ste eeuw; op nummer 78 mooi uitgewerkte, neogotische beeldennis in de vorm van een toren van verplaatst Sint-Barbarabeeld uit de 16de eeuw, zie initialen "SB" op sokkel.

 • Stadsarchief Turnhout, Bouw., 1921, doss. 35; 1912, doss. 2.
 • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 186-191.
 • SCHELLEKENS J., Turnhout de hoofdstad van de Kempen, Amsterdam, 1949, p. 34, 120, 130.

Bron     : DE SADELEER S. & PLOMTEUX G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet; De Sadeleer, Sibylle
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Apotheek met woning Blanchaert

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met kapel

 • Omvat
  Clarissenklooster en Sint-Antoniuskerk

 • Omvat
  Eclectisch herenhuis

 • Omvat
  Fabrieksgebouwen Vita

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Historisch diephuis en Duvelgang

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning met café

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Winkel

 • Is deel van
  Turnhout


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Otterstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/1579 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.