Geografisch thema

Faliestraat (Zedelgem)

ID
15795
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15795

Beschrijving

Lange, landelijke weg die vertrekt vanuit de dorpskern van Zedelgem vanaf de Sint-Laurentiusstraat en zuidwaarts aansluit bij de Moubekestraat. De straat maakt een wijde bocht van noord naar zuid, loopt kort op het grondgebied van Aartrijke (zie Faliestraat, Aartrijke) en volgt verder de grens met Aartrijke. Aan beide zijden van de straat bevinden zich enkele doodlopende straatdelen. De straat kruist de Potsdambeek/Plaatsebeek. De Plaatsebeek wordt overwelfd door een bakstenen boogbrugje.

De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente. Volgens De Flou dateert de oudste vermelding van de "Failliestraat" van 1623, in de ommeloper van 1674 staat de straat nog steeds bekend onder deze naam en is er tevens sprake van een "Faliebosch" en een "Failliestuk" in Zedelgem. Op een figuratieve kaart (circa 1782) van de weg van aan de herberg "De Blauwe Kroon" tot aan de herberg "Zuidwege" staat het begin van de Faliestraat afgebeeld, aangeduid als "de paeillestrate". Is op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode aangeduid als "chemin de aertrijck ou de la folie". Staat op de Atlas der Buurtwegen (1844) als Chemin n° 6, "Failliestraet. Chemin de Zedelghem à Aertrycke".

Op de Ferrariskaart (1770-1778) is de weg afgezoomd met bomen, de schaarse bewoning bestaat uit verspreide hoevebouw. De straat loopt volgens de oorspronkelijke kadastrale legger door de Baillus Hoek, met de wijken Clabouterie en Klythoek.

Van oudsher weinig bebouwde straat hoofdzakelijk bestaande uit boerderijen, waarvan sommige staan afgebeeld op de Ferrariskaart onder meer zie nummer 2. De Atlas toont een kleine concentratie van huizen op de wijk Clabouterie. Nummer 105 is een achterin gelegen hoevetje met losse bestanddelen, afgebeeld op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode en op het primitief kadasterplan (circa 1830). Het kadaster registreert in 1863 een aanpassing van de gebouwen en in 1877 de bouw van een nieuw huis. Van het boerenhuis, met opkamertravee, zijn de muuropeningen tijdens het interbellum gewijzigd.

Voorts wordt de straat getypeerd door de aanwezigheid van een aantal lage boerenarbeiderswoningen aan de straat (nummers 31, 32, 35) of achterin gelegen (nummers 6, 51, 77, 81). Nummer 119, zogenaamd "DE LANDMAN" zie metalen opschrift met recente aanpassingen heeft eventueel een oudere kern. Nummer 123 is een dwarshuis, opgetrokken in "1933" zie jaarsteen, en met topgevel getypeerd door vensteropeningen met afgeschuinde bovenhoeken onder lateien en schoudergevel met bolornamenten. Bij nummer 117 liggen de hoofdgebouwen op grondgebied Aartrijke (zie Aartrijke) en de bijgebouwen op grondgebied Zedelgem.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Zedelgem, 1863/35, 1877/9.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, nr. 1607: Kaartboek met kadastrale kaarten (Napoleontische periode) van Jabbeke, Sint-Michiels, Sint-Andries, Snellegem, Varsenare, Zerkegem en Zedelgem, 1808-1810.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen van de Watering van Blankenberge, nummer 1449: Kaart van de weg lopende van de steenweg op Torhout gelegen te Zedelgem, aan de herberg Zuidwege, tot aan de herberg de Blauwe Kroon, circa 1782.
 • CAPPON G., De ommelooper der prochie van Zedelgem. Pieter Lust, landmeter, Zedelgem, 1996.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel I, kolom 457; Deel IV, kolom 137, 138.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Baliehoeve

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Hoeve d'Hooghe Schuere

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Weeën

 • Is deel van
  Zedelgem

 • Is gerelateerd aan
  Faliestraat (Aartrijke)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Faliestraat (Zedelgem) [online] https://id.erfgoed.net/themas/15795 (Geraadpleegd op 22-06-2021)