Geografisch thema

Hamersvelde

ID: 15797   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15797

Beschrijving

Korte, rechte straat als pijpenkop en horend bij een verkaveling uit de jaren 1960. De benaming verwijst naar het Hamersveld, een veldgebied in het oosten van de gemeente, en een hoeve. In de ommeloper van 1674 komt het toponiem "samersvelt" voor op het grondgebied van het Vrije, maar ook "schamers velt" en "'s Hamers Velt" op grondgebied van de heerlijkheid Den Houtschen. De Flou situeert de eerste vermelding van "eene hofstede, bij het station, te Zedelghem" in 1674 (ommeloper). Op de Ferrariskaart (1770-1778) is deze hofstede afgebeeld als "Cse Zomerveldt", op de Atlas der Buurtwegen (1844) afgebeeld als "Saemers Veld Ferme".

De straat maakt deel uit van het oude tracé van de op de Atlas der Buurtwegen afgebeelde Chemin n° 26, "Knollestraet. Chemin de la ferme dite s'Amersveld au cabaret dit den Heydelberg (Lophem) et à la ferme Vanderrostijn Joseph". Op de Atlas loopt deze straat met hoekig verloop van en naar de Torhoutsesteenweg. De huidige Knollestraat, L. Claeysstraat en Wilgenlaan zijn eveneens restvakken van dit tracé.

Residentiële woonstraat met vrijstaande huizen, gebouwd vanaf de jaren 1960.

  • CAPPON G., De ommelooper der prochie van Zedelgem. Pieter Lust, landmeter, Zedelgem, 1996.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel V, kolom 346-347.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties