Geografisch thema

Koornemoezen

ID: 15808   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15808

Beschrijving

Onderbroken, bochtige landweg met doodlopende straatdelen te bereiken enerzijds via de Loppemsestraat en anderzijds via de Hollebekestraat. In de ommeloper van 1674 is er sprake van een weg ongeveer tot aan het huidige nummer 5. Tevens is er sprake van een perceel, grenzend aan het "Cooremoersstraetken" en een stuk land genaamd "het Cooremoesch". Ten oosten van huidig nummers 8 en 10 bevindt zich op de ommeloper een vijver, de "Leughenaerevyvere". Op de Ferrariskaart (1770-1778) zijn noch de straat noch de vijver terug te vinden. De omgeving staat hier ingekleurd als onontgonnen veldgebied. Op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode zijn de contouren van de vijver herkenbaar in de perceelsafbakening.

"Kooremoesen" bestaat als wijknaam in de oorspronkelijke kadastrale legger, de wijk maakt deel uit van "van de Pleine en 't Fort". Ook op de Atlas der Buurtwegen (1844) staat de straat niet afgebeeld. Op de militaire kaart opgesteld door de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog is het tracé getekend zie huidig.

Verspreide landelijke bewoning bestaande uit enkele hoeves en landarbeiderswoningen, teruggaand tot circa 1850 en met latere aanpassingen.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en Plannen, nummer 1607: Kaartboek met kadastrale kaarten (Napoleontische periode) van Jabbeke, Sint-Michiels, Sint-Andries, Snellegem, Varsenare, Zerkegem en Zedelgem, 1808-1810.
 • CAPPON G., De Ommeloper en het plan naar P.C. Popp. 2de en 3de begin, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 15, nr. 2, 1994, p. 43-53.
 • DECEUNINCK V., Zedelgem gedurende de Eerste Wereldoorlog, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 12, nr. 2, 1991, p. 67-80.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Hoeve De Pleine

 • Is deel van
  Zedelgem