Geografisch thema

Maantjeveld

ID: 15815   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15815

Beschrijving

Straat vertrekkend met recht tracé vanaf de Diksmuidse Heirweg met op het einde enkele doodlopende vertakkingen. De stratencluster ligt in een gehucht op één van de hoogste punten van de gemeente Zedelgem. De naam suggereert de aanwezigheid van een vroeger veldgebied. Het naamdeel Maantje verwijst naar een vijver, in 1769 afgebeeld op een kaart van het Vloethemveld. Deze vijver heeft de vorm van een halve maan en staat bekend onder de naam "Maentje-vyver". Het gebied paalt ten westen aan het "Vloethemveld" en staat op de Ferrariskaart (1770-1778) afgebeeld met omhaagde akkers en boomgaarden, waarvan enkele met bebouwing.

Komt voor in de oorspronkelijke kadastrale legger als wijknaam Maentje Veld in de sectie "van Vloethem Veld".

Op de Atlas der Buurtwegen (1844) is een concentratie van huizen, maar nog geen stratenpatroon te zien. Deze laatste staat wel op de kaart van Zedelgem, opgesteld door de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog. De weg maakt dan een verbinding tussen de Diksmuidse Heirweg en de "Bahnhofstrasse" naar het "Vloethemveld".

Aanwezigheid tussen 1910 en 1919 van een steenbakkerij in de omgeving van het kruispunt van de Diksmuidse Heirweg (ten zuiden ervan) met de Snellegemsestraat. Een ondiepe kleilaag en het aanwezige grondwater bieden de mogelijkheid tot het produceren van een aanzienlijk aantal bakstenen. Aan de Diksmuidse Heirweg zijn de meeste huizen tussen 1907-1914 opgetrokken in die lokale baksteen.

Woonstraat, naast enkele rijwoningen, ook vrijstaande en verspreide, lage werkmans- of boerenarbeiderswoningen (onder andere nummer 8).

In de Landschapsatlas (versie 1.0, AROHM 2001) is te zien dat de straat gedeeltelijk door de relictzone "Vloethemveld" loopt en gedeeltelijk aan de gelijknamige ankerplaats grenst.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, Monumenten en Landschappen, Landschapsatlas, 2001, OC GIS-Vlaanderen.
  • DECEUNINCK V., Zedelgem gedurende de Eerste Wereldoorlog, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 12, nr. 2, 1991, p. 69-76.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel IX, kolommen 1093.
  • DENOLF N., De steenbakkerij van het Maantjeveld 1906-1914, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 20, nr. 4, 1999, p. 157-163.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

  • Omvat
    Arbeiderswoning

  • Is deel van
    Zedelgem