Geografisch thema

Moubekestraat (Zedelgem)

ID: 15819   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15819

Beschrijving

Nagenoeg rechte straat die de twee uitvalswegen, Brugsestraat (zie Aartrijke) en Aartrijksestraat (zie Aartrijke), met elkaar verbindt. De straat beperkt zich op grondgebied Zedelgem tot het korte stuk tot aan het kruispunt met de Faliestraat en de Wolfstraat, tevens de grens met Aartrijke. Loopt onder dezelfde naam door in Aartrijke. De naam verwijst naar de Moubeek, die door de straat gekruist wordt in de omgeving van het kruispunt met de Aartrijksestraat (zie Aartrijke).

De straat ligt in het verlengde van de Berkenhagestraat die vanuit de dorpskern vanaf de Groenestraat, zuidwestwaarts naar Aartrijke loopt. De straat behoort tot het historisch stratenpatroon van de gemeente en staat afgebeeld op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door Pieter Pourbus (1571) gekopieerd door Pieter Claeissens (1601).

Maakt vermoedelijk, samen met de Berkenhagestraat en de Kezelbergstraat deel uit van een oude verbindingsweg tussen Torhout en Brugge over Zedelgem, in onbruik geraakt door de aanleg van de Torhoutsesteenweg tussen 1751 en 1754.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) afgebeeld als landweg, gedeeltelijk afgezoomd met bomen en met een tweetal hoeves.

Op een kadastrale kaart (1808-1810) uit de Napoleontische periode afgebeeld als één geheel met de Berkenhagestraat en aangeduid als "chemin appelé zandstraete". Op de Atlas der Buurtwegen (1844) samen met de Berkenhagestraat aangeduid als Chemin n° 7, "Thouroutstraet. Chemin de Zedelghem à Thourout". Op grondgebied Aartrijke verderlopend als de "Molbekestraet".

Door de aanleg van de Brugsestraat in 1858 wordt het tracé onderbroken, waarbij het gedeelte ten noorden van de Brugsestraat thans bekend staat als Berkenhagestraat, en het zuidelijke gedeelte als Moubekestraat.

Op de Ph. Vandermaelenkaart (circa 1850) komt het toponiem Potsdam voor. In de ommeloper van 1674 is er sprake van een "posdamstraete", tegen de grens met Aartrijke. De naam zou afkomstig zijn van een dam op de "pots vyvere", een vijver te Aartrijke, volgens De Flou als dusdanig vermeld in 1692.

Van oudsher een landelijke straat met oudste bebouwing teruggaand tot de eerste helft van de 19de eeuw. Verspreide hoevebouw. Nummer 85 is gerenoveerd, oorspronkelijk met geïncorporeerde stallingen en nu volledig ingericht als woning. De hoeve zogenaamd "DE BERCKENHAGEHOEVE" zie opschrift (nummer 89) staat op de Atlas aangeduid als "Ferme de jonckheere", heden met vernieuwd woonhuis en bewaard schuurstalvolume met houten beplanking. Bij het achterin gelegen en vernieuwde nummer 106 blijft het oude woonhuis, daterend van "1891" (zie jaarsteen), als berging behouden. De bruine, verankerde baksteenbouw van anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), met bewaard schrijnwerk leunt aan tegen het nieuwe woonhuis.

Nummer 102 is een lage boerenarbeiderswoning van circa 1900 in bruine, verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen).

 • CAPPON G., De ommelooper der prochie van Zedelgem. Pieter Lust, landmeter, Zedelgem, 1996.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel XII, kolom 1100-1101.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Hoeve Mezelhof

 • Omvat
  Hoevetje

 • Is deel van
  Zedelgem

 • Is gerelateerd aan
  Moubekestraat (Aartrijke)