Geografisch thema

Pilsestraat

ID: 15823   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15823

Beschrijving

Doodlopend, kort zijstraatje van de Berkenhagestraat. De naam verwijst naar lager gelegen, drassige weiden ten oosten van de vallei van de Plaatsebeek, met op het laagste punt het moerasgebied "De Pilse" met zeldzame flora.

Tamelijk recente straat, staat nog niet afgebeeld op de Atlas der Buurtwegen (1844) maar wel op een kaart van Zedelgem tijdens de Eerste Wereldoorlog, opgesteld door de Duitse bezetter. Op die kaart in zuidwestelijke richting verder lopend als wegel en aansluitend bij de Klythoek. Volgens De Flou is er in de ommeloper van 1674 sprake van "de pilse" als een stuk land in Zedelgem. Tegenwoordig loopt de straat dood tot aan de oprit van de woning (zie nummer 32), een deel van het vroegere tracé is nog gedeeltelijk tussen de velden bewaard.

Woonstraat in de dorpskom van Zedelgem met recentere bebouwing. De straat geeft uit op landelijk gebied met enkele boerenarbeiderswoningen (zie nummers 26, 32) uit de tweede helft van de 19de eeuw.

 • Boschvogelroute Zedelgem, Aartrijke, s.d., p. 4.
 • DECEUNINCK V., Zedelgem gedurende de Eerste Wereldoorlog, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 12, nr. 2, 1991, p. 69-76.
 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel XII, kolom 724.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Is deel van
  Zedelgem