Geografisch thema

Schatting

ID: 15827   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15827

Beschrijving

Doodlopende straat met meerdere aftakkingen, gelegen in de KMO-zone De Schatting. Vertrekkend met recht tracé vanaf de Torhoutsesteenweg en vanaf de kruising met de Moubeek verder lopend in landelijk gebied. Ten zuiden van de Moubeek ligt de straat op voormalig Veldegems grondgebied. In de ommeloper van 1674 is er sprake van "de Schattijnck". Volgens straatschouwingen tussen 176 en 1783 is "Schattinck", een bos aan de Molendamvijver. In 1773 slaat de beschrijving: "straete, loopende van uyt den steenwegh door den steert vanden Meuledamvijver naer den Thouroutwegh" waarschijnlijk op de Schatting. Verder vermeldt de tekst nog "haer bosch genaempt den Schattinck".

In de Atlas der Buurtwegen (1844) is er sprake van "Chemin du bois dit Schattingsbosch à la chaussée de Bruges à Thorout près du cabaret dit den Kemel". Er is op de Ferrariskaart (1770-1778) of de Atlas nog geen stratenpatroon te zien, wel op de Ph. Vandermaelenkaart (circa 1850). Op de Ferrariskaart loopt de Moubeek in deze omgeving door bebost gebied met een weinig akkerbouw en een enkele hoeve ten zuiden van de Moubeek zoals nog te zien op de Atlas. Tijdens de Eerste Wereldoorlog installeren de Duitsers tussen Schatting en de zuidkant van de Moubeek een twintigtal munitiedepots.

Stratencluster met industriële bebouwing, de zone wordt afgebakend door de Torhoutsesteenweg, de Hollevoordestraat, de vallei van de Moubeek en de Remi Claeysstraat. Oudste bebouwing is terug te vinden bij de hoeve (zie nummer 59) die teruggaat tot voor de opmaak van het primitief kadasterplan (circa 1830).

  • CAPPON G., Als iedereen voor zijn eigen deur veegt, is de straat schoon, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, jg. 26, nr. 1, 2005, p. 8, p. 24-26.
  • DECEUNINCK V., Zedelgem gedurende de Eerste Wereldoorlog, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 12, nr. 2, 1991, p. 73.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Is deel van
    Zedelgem