Geografisch thema

Strubbenslag

ID: 15833   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15833

Beschrijving

Rechte, doodlopende straat. Vóór de aanleg van de Brugsestraat in 1858 vormt de Strubbenslag een geheel met de zuidelijker gelegen Molendamstraat. Op de Atlas der Buurtwegen (1844) aangeduid als Chemin n° 27, "Strubbenslag. Chemin de Zedelghem à la ferme dite Kruyshille", maakt de straat de verbinding tussen de huidige Kruishillestraat met de Dokter Adriaensstraat. Dit tracé is gedeeltelijk als voetwegel bewaard. Komt als toponiem niet voor in de ommeloper van 1674. Wel zou er in 1692 volgens De Flou sprake zijn van "den Strubbevyver" in Aartrijke. Het is niet duidelijk of er een verband is.

Schaarse bebouwing met nieuwe woningen.

  • CAPPON G., De ommelooper der prochie van Zedelgem. Pieter Lust, landmeter, Zedelgem, 1996.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel I, kolommen 837-840; Deel XV, kolom 569.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties