Geografisch thema

Zaggebroekstraat

ID: 15839   URI: https://id.erfgoed.net/themas/15839

Beschrijving

Licht bochtige landweg tussen de Loppemsestraat en de Torhoutsesteenweg. De straat wordt halverwege gedwarst door de Moubeek. De spoorwegbedding van de oude spoorverbinding met het munitiedepot op het "Vloethemveld" volgt in zuidelijke richting eerst het verloop van de straat en kruist ze vóór de Torhoutsesteenweg.

Volgens De Flou is er omstreeks 1550 sprake van een leen "de zegghenbrouc" te Zedelgem. Wordt als "de Segghebrouck Straete" vermeld in de ommeloper van 1674.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) is de weg afgezoomd met bomen en loopt door akkers en bosrijk gebied. De enige bebouwing situeert zich op de hoek met de Loppemsestraat in de buurt van de historische hoeve "De Pleyne" (zie Loppemsestraat nummer 52).

Op de Atlas der Buurtwegen (1844) is ook het zuidelijke wegdeel van de Abdijhoek (zie Loppem), gelegen op grondgebied Zedelgem, opgenomen. Aangeduid als Chemin n° 25, "Zaggebroekstraet. Chemin du cabaret dit l'Aigle à la petite ferme de De Vleesschouwer par celles Depleyne & Cools, Charles". Waarbij de weg, er zijn ondertussen een tweetal hoeves bijgekomen, naar de herberg "Den Arend" (zie Torhoutsesteenweg) leidt.

Op de Ph. Vandermaelenkaart (circa 1850) en een kaart van Zedelgem, opgesteld door de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog, is er behalve op de hoek met de Loppemsestraat geen bebouwing te zien.

Schaarse bebouwing bestaat uit enkele hoeves teruggaand tot het begin van de 20ste eeuw. Bij nummer 1 zijn volgens kadastergegevens de drie centrale traveeën opgetrokken circa 1909 door houtzager Pieter Van Ryckeghem, de uitbreidingen links en rechts dateren van na 1970. Bij het woonhuis van nummer 2, opgetrokken in gele, verankerde baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen), zijn de vensters later aangepast (zie betonnen lateien). De hoeve nummer 3, met nieuwe gebouwen, draagt de naam "LEENTJE BRUGGE", zie opschrift. De naam "Lintje Brug" (over de Moubeek) komt voor op de Ph. Vandermaelenkaart.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Zedelgem, 1909/7.
  • CAPPON G., De ommelooper der prochie van Zedelgem. Pieter Lust, landmeter, Zedelgem, 1996.
  • DECEUNINCK V., Zedelgem gedurende de Eerste Wereldoorlog, in Zilleghem. Handelingen van de Kring voor heemkunde en geschiedenis pastoor Ronse, jg. 12, nr. 2, 1991, p. 67-80.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge, 1925, Deel XVIII, kolom 377-378, 379.

Bron     : Van Vlaenderen P. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West- Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vranckx, Martien
Datum  : 2010


Relaties

  • Omvat
    Dorpswoning

  • Is deel van
    Zedelgem