Geografisch thema

Prof. Nelisstraat

ID
15866
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15866

Beschrijving

Straat in de bebouwde kom van Aartrijke die in een hoek van 90° de Schoolstraat met de Engelstraat verbindt. Naam als eerbetoon aan de professor-geneesheer Karel Nelis (1875-1935) die er zijn woning "Villa Hertarust" (nummer 10) in 1912 laat bouwen.

De straat ligt op een noordoostelijke helling van de heuvelrug van Aartrijke. Vanaf de hoek van 90° biedt een landelijke wegel, lopend door de achterliggende weilanden, zicht op de vallei. Tussen 1910 en 1951 wordt het eerste straatdeel gedwarst door de tramlijn Brugge-Leke. De bedding is bewaard, deels als onverharde wegel tussen de tuinen, deels als geplaveid bedieningsstraatje.

De straat staat op de Ferrariskaart (1770-1778) afgezoomd met bomen en met enkele hoeves, gelegen in omhaagde percelen. Op de Atlas der Buurtwegen (circa 1844) met gelijkaardige bebouwing en beschreven als Chemin n° 13, "Engelstraat. Weg van de Literveldstraet naer de Herberg genaemd het Engeltje". Op de Ph. Vandermaelenkaart (circa 1850) is deze herberg aangeduid als "Cabaret Den Engel".

Woonstraat met rijwoningen, halfvrijstaande of vrijstaande huizen overwegend uit de tweede helft van de 20ste eeuw. De lage huizen, nummers 39-41, met verbouwde muuropeningen, dateren wellicht van circa 1900. Oudste bebouwing van 1873 terug te vinden bij "Villa Krekaertvijver" (zie nummer 6) met uitbreiding en naastliggende "Villa Herta-rust" (zie nummer 10), beiden in 1912 ontworpen door architect Joseph Viérin (Brugge).

Voorts landelijke bewoning. De site van de hoeve nummer 28 staat op de Ferrariskaart (1770-1778), het vroegere woonhuis is nu in gebruik als stalling.

 • Boschvogelroute Zedelgem, Aartrijke, s.d., p. 1.
 • JANSSENS D., Straatschouwingen te Aartrijke, jaar 1744, in Ledenblad heemkundige kring David Jonckheere¸ jg. 5, nr. 18, 1981, p. 42-47.
 • NAERT U., "Den Tram" te Aartrijke, in Ledenblad heemkundige kring David Jonckheere, jg. 9, nr. 35, 1984, p. 84-92.
 • NELIS E., Beroemde figuren: Professor Karel Nelis, in Ledenblad heemkundige kring David Jonckheere, jg. 3, nr. 11, 1979, p. 73-77.
 • NELIS E., Beroemde figuren: Professor Karel Nelis. Deel 4, in Ledenblad heemkundige kring David Jonckheere, jg. 4, nr. 15, 1980, p. 97-102.
 • TACK S., Toren van David, door J. Van Hecke en Joseph Viérin, in DEPOURCQ A., TACK S., Merkwaardige bouwstenen. Vernieuwende architectuur in Zedelgem, Zedelgem, 2007, p. 20-22.

Bron: VAN VLAENDEREN P. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zedelgem met deelgemeenten Aartrijke, Loppem en Veldegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL47, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia; Vranckx, Martien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Duitse bunker Villa Krekaertvijver

 • Omvat
  Villa Hertarust

 • Omvat
  Villa Krekaertvijver

 • Is deel van
  Aartrijke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Prof. Nelisstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/15866 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.