Geografisch thema

Steenweg op Antwerpen

ID: 1599   URI: https://id.erfgoed.net/themas/1599

Beschrijving

Dit gedeelte op grondgebied Turnhout behoorde tot de slotfase van de oostwest-as Turnhout-Antwerpen via Vosselaar, Beerse, Malle, Sint-Antonius, Schilde en Wijnegem: tegen 1787 reeds een vijf meter brede kasseiweg aangelegd van Antwerpen tot Sint-Antonius; vanaf 1807 ontstonden plannen voor een verlenging; pas in 1817-1820 doortrekken van de steenweg tot Turnhout, met uitzondering van het circa 1770 aangelegd gedeelte op grondgebied Beerse door graaf Depestre.

Dergelijke "rijksweg" droeg bij tot de late ontwikkeling van het gesoleerde arrondissement en was een noodzaak voor betere verbindingen van Antwerpen met Noord-Brabant, Breda, 's Hertogenbosch, Roermond en Duitsland. Eertijds opgebouwd uit een zandstrook, een gekasseid rijvak en tramrails en een monumentaal uitzicht door de in het eerste kwart van de 19de eeuw aangeplante eiken.

Thans veel van dit allure verloren door onder andere het regelmatig kappen van oude eiken sinds midden 20ste eeuw, het verdwijnen van de tramrails, de lintbebouwing,... Tot aan kruising met Kempenlaan gegroepeerde lintbebouwing aan zuidzijde en individuele of minder aaneengesloten bebouwing aan de noordelijke straatzijde. Oudste bebouwing opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw onder meer de nummers 51-61 en 67-75 met nog arbeiderswoningen op de oude rooilijn; burgerhuizen en kleinschalige appartementsgebouwen uit het tweede kwart van de 20ste eeuw in art-deco/nieuwe zakelijkheid op de nummers 45, 85, 93, 95-97; banale bebouwing uit de tweede helft van de 20ste eeuw, overwegend appartementsgebouwen, waaronder enkele uitzonderingen met een vernieuwende architectuur onder meer de nummers 20-22 zogenaamd "Appartementsgebouw Oomen", vrijstaand rechthoekig volume van twee traveeën en vier bouwlagen onder plat dak, gebouwd in 1963 naar ontwerp van E. Wauters; naar Vosselaar toe, voorbij de ring, steenweg aan weerszijden omgeven met bossen en uitgestrekte landschapsparken van nog resterende 19de-eeuwse buitengoeden.

 • BOSCH F., De Rijksweg Antwerpen-Turnhout, in De Vlierbes. Beerse-Vlimmeren, 1979, p. 59-64.
 • BOSCH F., Beschouwingen over de aanleg van de Rijksweg Antwerpen-Turnhout in de 19de eeuw, in Jaarboek 1992. Heemkundige kring van Malle, XIII, 1992, p. 87-89.
 • DE KOK H., Gids voor het oude Turnhout en omgeving, Dl. 1, Stad Turnhout, Antwerpen, 1980, p. 270-271.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Turnhout,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1997


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw Mys

 • Omvat
  Architectenwoning E. Wauters

 • Omvat
  Drie stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Villa des deux soeurs

 • Omvat
  Zomerresidentie Les Muguets

 • Is deel van
  Turnhout