Geografisch thema

Kerkweg

ID
15997
URI
https://id.erfgoed.net/themas/15997

Beschrijving

Straat beginnend in het dorpscentrum van Bekegem bij de Sint-Amanduskerk en eindigend bij de Vanderkinderenweg, gelegen op de grens met Oudenburg. In het dorpscentrum is de straat voorzien van klinkers. Ter hoogte van de kerk aanwezigheid van een parking. In het kader van het dorpskernhernieuwing van 2005 wordt het voorliggend pleintje gekasseid en verkeersvrij gemaakt.

De straatnaam verwijst naar de hier gelegen kerk. In de Atlas der Buurtwegen (circa 1841) omschreven als "Sentier du hameau de Watervalle à la route de Ghistelles à Bruges" en aangeduid met de naam "Kerkweg". Op een 19de-eeuwse kaart aangeduid met de naam "straete n°2 leydende van Roxem molen naer Zerkegem".

Op de kaart van Ferraris (1770-1778) wordt de straat ter hoogte van de huidige kerk weergegeven. De straat loopt nog niet verder door.

De bebouwing is fasegewijs tot stand gekomen. De oudste bebouwing is de kerk van Bekegem. De kerk dateert van 1636. Niets overgebleven van de overige bebouwing weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778). De bebouwing concentreert zich ter hoogte van de Sint-Amanduskerk en bestond uit vrijstaande bebouwing rondom de kerk. Een gelijkaardige weergave is terug te vinden op een kaart uit de 19de eeuw. Volgens 19de-eeuwse kaarten lag de pastorie aan de overzijde van de kerkweg recht tegenover de kerk. Vanaf 1841 staat de pastorie op de huidige locatie Bevrijdingsweg nummer 1.

De huidige bebouwing rondom de Sint-Amanduskerk is overwegend circa 1900 tot stand gekomen en bestaat uit woningen gelegen langs de Dorpstraat. Hier situeren zich vanouds herbergen en winkels.

 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen, nr. 1128.

Bron: GILTÉ S. & VANNESTE P. met medewerking van BAERT S., BOONE B. & VRANCKX M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ichtegem, Deelgemeenten Bekegem en Eernegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL48, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Gilté, Stefanie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoning met stal

 • Omvat
  Dubbele rij geleide lindes kerkhof Bekegem

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Amandus met omringend kerkhof

 • Is deel van
  Bekegem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kerkweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/15997 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.