Geografisch thema

Boterstraat

ID
16038
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16038

Beschrijving

Doodlopende weg vanaf de Brugsesteenweg in oostelijke richting tot aan de Kliniek Sint-Jozef. De historische "boterstrate", vermeld in 1571, liep volgens literatuur verder door en incorporeerde ook de Fonteinestraat in zich. In de 18de eeuw omschreven als "den Ieperschen boterwegh naar Ghent" (1736) of "den ouden Dixmuidschen boterwegh" (zie renteboek Pittem, 1762). De Atlas der Buurtwegen (1846) vermeldt kortweg "Boterstraet", omschreven als "Chemin de la ferme de Van Daele à la chapelle dite Daelkens Kapelleken".

Vrij korte straat met verspreide bebouwing met woon- en agrarische functie. Onder meer nummer 3, hoeve "Goed ter Woestyne", gekend als één van de oudste hoeves van Pittem, opklimmend tot circa 1365. Schematisch weergegeven in het landboek van de heerlijkheid Claerhout uit 1614, als een drietal volumes binnen tweeledige walgrachtstructuur. In het landboek van Pittem van 1761 worden twee volumes weergeven op deze plaats, tegen circa 1830 (zie primitief kadasterplan) aangegroeid tot vier.

Hoeve met losstaande bakstenen hoevegebouwen rondom erf in losse verharding, toegankelijk via erfoprit. Aan noordzijde een boerenhuis van één bouwlaag, in verankerde donkerrode baksteenbouw, onder zadeldak in mechanische pannen. Witgekalkte erfgevel met gewijzigde muuropeningen onder betonlatei. Oorspronkelijk getoogde muuropeningen, nog bewaard in de noordgevel met gecementeerde plint, kelder- en opkamervenster. Zijgevels met getoogde muuropeningen (oost), oculus (west) en sporen van verbreding en nokverhoging woonhuis, naar verluidt daterend uit het interbellum. Lourdesgrot in voortuintje. Parallel met het woonhuis een roodbakstenen schuur onder zadeldak in Vlaamse pannen, met vlechtingen en asemgaten in de westelijke zijgevel. Gedichte poort en nieuwe muuropeningen in de langsgevel. Haaks op het woonhuis en de schuur situeert zich een volume met wooneenheid (voor landarbeiders?), wagenhuis en stal, in verankerde donkerrode baksteenbouw onder zadeldak in Vlaamse pannen. Centrale poort onder ijzeren latei tussen getoogde muuropeningen met bewaard houtwerk bij stal- en woongedeelte. Ten noorden van dit volume bevindt zich een aardappelkelder onder begraasde aarden heuvel, voorzien van bakstenen voorwand met korfboogvormige deuropening.

 • Rijksarchief Brugge, Gemeente Pittem. Oud Archief, nummer 28/6: "Nieuwe ommelooper ende terrier der prochie van Pitthem", door D. Seghers, 1761, kaart 7-9.
 • Rijksarchief Brugge, Gemeente Pittem. Oud Archief, nummer 30 bis: "Heerliche renteboeck van Pitthem", door D. Seghers, 1762.
 • Rijksarchief Kortrijk, Familiearchief de Limburg-Stirum, nummer 5: Heerlijkheid Claerhout, 1614, kaart 1.
 • ARICKX V., Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1951, p. 31.
 • HOLLEVOET F. en andere, Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 138.

Bron: DEVOOGHT K. & SANTY P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kapel

 • Omvat
  Kliniek Sint-Jozef

 • Is deel van
  Pittem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Boterstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/16038 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.