Geografisch thema

Muylestraat

ID
16078
URI
https://id.erfgoed.net/themas/16078

Beschrijving

Korte centrumstraat die de Kauwstraat verbindt met de Tieltstraat en in het verlengde van de Eikeldreef en de Nieuwstraat ligt. De straat werd in 1897 besteend. Thans eenrichtingsverkeer.

De Atlas der Buurtwegen (1846) vermeldt reeds "Muylstraet", verwijzend naar Josephus Muyle die in 1807 een herenwoning aankoopt langs de Tieltstraat, gelegen op de hoek met de huidige Muylestraat (zie Tieltstraat nummer 32). Hij richt in dezelfde periode een bier- en azijnbrouwerij op langs de straat, die in gebruik bleef tot in de jaren 1950. De gebouwen worden volgens kadaster in 1968-1969 afgebroken.

De straat bleef lange tijd vrij onbebouwd. Vormde voor de aanleg van de Tieltstraat (1765) één geheel met de Nieuwstraat. Het landboek van Pittem (1761) geeft geen bebouwing weer in het deel dat overeenkomt met de Muylestraat. In de Atlas der Buurtwegen (1846) beperkt de bebouwing zich tot de westzijde van de straat, bestaande uit de herenwoning Muyle en achtergelegen brouwerijgebouwen, en een woning op de hoek van de Kauwstraat en de Muylestraat. Pas op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw wordt de rest van de straat volgebouwd. De huidige straatbebouwing bestaat voornamelijk uit woningen van twee bouwlagen onder een zadeldak, teruggaand tot het derde kwart van de 20ste eeuw. Nummers 12-14, eenlaagswoningen opklimmend tot het einde van de 19de eeuw. Nummer 12 met vernieuwd parement, bewaarde zuidelijke zijgevel met getralied zoldervenster. Nummer 14, gebouwd in de jaren 1880, in 1888 van huis met werkhuis omgebouwd tot tweewoonst. Volume onder zadeldak in Vlaamse pannen, deels witgekalkt (noord) en deels voorzien van een witbeschilderde bepleistering (zuid). Getoogd venster voorzien van tralies en een rechthoekige poortopening links in de gevel, rechthoekige deur- en vensteropening rechts.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Pittem, 1888/12, 1968/13, 1969/13.
  • Rijksarchief Brugge, Gemeente Pittem. Oud Archief, nummer 28/6: "Nieuwe ommelooper ende terrier der prochie van Pitthem", door D. Seghers, 1761, kaart 21.
  • ARICKX V., Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1951, p. 177.
  • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 150.

Bron: DEVOOGHT K. & SANTY P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Muylestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/16078 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.