Geografisch thema

Nieuwstraat

ID: 16079   URI: https://id.erfgoed.net/themas/16079

Beschrijving

Korte straat die vanaf de Tieltstraat in zuidelijke richting tot aan de Fonteinestraat loopt. Vormde voor de aanleg van de Tieltstraat één geheel met de Muylestraat. De 'Nieuwstraat' komt reeds veelvuldig voor in de 16de eeuw, maar was ook in gebruik voor een straat in de heerlijkheid Claerhout. In de Atlas der Buurtwegen (1846) vermeld als "Nieuwstraetje", omschreven als "Chemin de la Chaussée de Pitthem à Thielt au chemin dit Fonteynestraet". De Nieuwstraat werd in 1888 besteend.

Dorpsstraat met voornamelijk aaneengesloten bebouwing met woonfunctie. 19de-eeuwse en begin-20ste bebouwing aangevuld met woningen uit het derde kwart van de 20ste eeuw. Nrs. 8-16, rijbebouwing van twee bouwlagen onder pannen zadeldak, daterend uit de jaren 1960. Tussen nrs. 2 en 6, dieper gelegen fabrieksgebouw onder tweebeukig zadeldak bedekt met golfplaten (haaks op de straat), voorzien van twee getrapte voorgevels.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeente Pittem. Oud Archief, nr. 28/6: "Nieuwe ommelooper ende terrier der prochie van Pitthem", door D. Seghers, 1761, kaart 21.
 • ARICKX V., Geschiedenis van Pittem, Pittem, 1951, p. 177.
 • HOLLEVOET F. e.a., Als straten gaan… praten. De roede van Tielt, Tielt, 2005, p. 151.

Bron     : Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoningen

 • Is deel van
  Pittem